Skip to main content

Småt er ikke altid godt: Nanopartikler – små mirakler eller mikrodræbere?

Nanopartikler har en række fantastiske egenskaber vi drager fordel af. Men nanopartikler kan også være skadelige. Hvis de er for små, kan de trænge ind i vores celler og endda ødelægge dem. I Interreg-projektet CheckNano arbejder forskere på at udvikle en metode til at skelne mellem de gavnlige og de skadelige nanopartikler fra hinanden.

Af Sune Holst, , 31-08-2021

Du lægger måske ikke mærke til det, men nanopartikler er en integreret del af dit liv. De er i din mad, den emballage din mad er pakket ind i og i din solcreme. Og det er godt. Nanopartikler bringer nemlig utrolig meget godt med sig til gavn for menneskeheden.

De små mirakelmagere er for eksempel vigtige i forbindelse med udviklingen af den vedvarende energi, der skal drive den grønne omstilling. Kort sagt, det er med nanoteknologien som Groucho Marx sagde om sex: Det er nok kommet for at blive.

Size does matter

”Nanopartikler har været en del af vores dagligdag igennem de seneste 30 år. De har en utrolig lang række af gavnlige effekter, men hvis de er for små, så kan de trænge igennem vores hud og – ja, selv igennem vores cellemembraner -, hvor de kan stimulere biologiske processer, som er meget skadelige for cellerne,” fortæller leder af SDU NanoSyd, professor Horst-Günter Rubahn. 

Studierne tyder på, at nanopartikler i kosmetik og medicin kan udløse kræft, åreforkalkning og hjertekarsygdomme. Et INTERREG 4A-netværksprojekt under ledelse af SDU NanoSYD i 2014 påviste, at meget små sølvnanopartikler trænger ind i celler via deres membraner og udløser toksiske reaktioner.

”Vi kan sige, at det er heldigt, at det er størrelsen, som afgør, hvorvidt nanopartiklerne er skadelige eller ej. Derfor har vi ”bare” brug for at udvikle en metode, der kan skelne imellem de store og de små nanopartikler og sortere de små fra,” siger professor Horst-Günter Rubahn.

Det lyder simpelt, men er noget af en udfordring. For det første findes der mange biologiske objekter i og omkring cellen, som er en vigtig del af vores kropfysiologi, men ligner nanopartiklerne på en prik. Og så er giftige nanopartikler pga. deres størrelser simpelthen usynlige i konventionel lysmikroskopi.  

Interreg-projekt skal udvikle sensor, der spotter de skadelige nanopartikler

Nanopartiklers potentielt skadelige virkning skræmmer. Derfor presser EU også på for at få mærket produkter med nanopartikler og samtidig få udviklet en række tests og certifikater, som kan beskytte forbrugerne mod potentielt skadelige stoffer. Det er imidlertid utrolig svært og tidskrævende at tjekke, om nanopartiklerne i produktet er skadelige, men det vil projektet CheckNano rette op på.

”Vi har i projektet netop haft en workshop, hvor vi har kigget på og diskuteret nogle af mulighederne i forbindelse med de allernyeste målemetoder for ultrasmå partikler, som findes i dag. Vi har haft en god dialog om, hvad det kræver at udvikle apparater, der på en simpel, billig og effektiv måde kan detektere de skadelige nanopartikler,” siger lektor ved SDU NanoSYD, Jacek Fiutowski, som er også leder af CheckNano-projektet.

Du kan herunder se en video fra CheckNano-workshoppen, hvor forskere og industrielle samarbejdspartnere fortæller om projektet og de udfordringer de står overfor.

Om CheckNano

NanoSYD har de specifikke værktøjer (som f.eks. avancerede billeddannelseteknikker og et renrum) og den nødvendige viden, som kan danne grobund for en platform baseret på en række sensorer, der hurtigt vil kunne vurdere, om der er ultrasmå og dermed potentielt giftige nanopartikler i kosmetikprodukter eller i fødevarer.

Firmaet CCM i Sønderborg vil som projektpartner arbejder på billedanalyse for de færdige sensorprodukert. I Tyskland har NanoSYD projektpartnere, som er specialister inden for så vidt forskellige ting som bioteknologi på Hochschule Flensburg og laserteknikker på firmaet Coherent i Lübeck. Projektet CheckNano løber over tre år og 5 måneder.

 


Redaktionen afsluttet: 31.08.2021