Skip to main content
DA / EN

SDU Sønderborgs forbindelse til Arnold Schwarzenegger

I filmen Terminator forsøger Arnold Schwarzenegger at udslette alle mennesker på jorden. I dag forsøger Schwarzenegger at redde menneskeheden mod de klimaforandringer som verden står over for. Til det formål har hans rådgiver, professor Jose Galizia Tundisi, indledt et samarbejde med SDU Sønderborg.

I Arnold Schwarzenegger-klassikeren Terminator fra 1984 er kunstig intelligens og stridslystne dræber-robotter menneskehedens største udfordring. Det er det langt fra tilfældet i den virkelige, nutidige verden, hvor klimaudfordringer trænger sig alarmende på, og (endelig) har fundet vej til avisernes spalter. Hvis man skal tro Julian Kinderlerer, præsident for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny teknologi (EGE), så er der dog ét problem, som trænger sig på i endnu større grad; nemlig vand. 

Jeg tror, at det største problem i fremtiden vil være vand og adgangen til vand. Jeg tror endda, at klimaforandringerne er mindre vigtige end problemet med vand. Vand bliver muligvis et stridsmål mellem nationer, og det kan blive ret ækelt, udtalte hun i 2015 til videnskab.dk.

Og vand er da også helt fundamentalt for menneskeheden. Det er det første NASA spejder efter, når de leder efter liv i rummet. Hver især består vi af over 60 procent vand, så der er ingenting at sige til, at vi skal passe på vores vand. I sidste uge opdagede forskere en ø af plastik på størrelse med Mexico i Stillehavet. Det burde få alarmklokkerne til at ringe.

Terminator kæmper for miljøet

Det leder os tilbage til Arnold Schwarzenegger. Den hårdtslående action-skuespiller, verdensmester i bodybuilding og tidligere guvernør i Californien er nemlig i dag frontfigur for organisationen R20, som støtter klimavenlige projekter både økonomisk og med viden. Arnold Schwarzenegger var selv med til at stifte organisationen, og i april overrakte den daværende franske præsident, Mr. François Hollande, ham en Legion of Honor-medalje i Paris for hans indsats for miljøet.

Arnold Schwarzenegger og R20 bekymrer sig også om vand, så derfor har de tilknyttet professor Jose Galizia Tundisi som særlig rådgiver. For er der nogen, som ved noget om vand, så er det netop den 79-årige brasilianske professor fra University Feevale. Professor Tundisi har arbejdet som konsulent i over 40 lande inden for limnologi (læren om søer og vandløb) og administrering af vandressourcer. Tundisi er specialist i at genetablere økosystemer i søer og reservoirer.

Receptorer giver bedre alarmberedskab

Professor Tundisis forskning har bragt ham verden rundt, og i juni bragte den ham til SDU Sønderborg, hvor han har store forventninger til et samarbejde med centret NanoSYD. Sammen med et hold forskere fra SDU Sønderborg vil han skabe et system, som kan måle forurening i vand. Vi er i gang med at udvikle et system, som kan måle indholdet af organisk og uorganisk materiale i vand. 

Systemet kan sidestilles med et veludviklet alarmsystem, for grundlæggende handler det om nedsænke nogle receptorer i det vand, man ønsker at måle, hvorefter receptorerne via satellit, telefon eller radio øjeblikkeligt sender resultaterne videre til forskernes computere.

Professor Tundisi har allerede igennem længere tid kunne måle uorganisk indhold i vand, men han skal have hjælp af forskerne fra NanoSYD på SDU Sønderborg til at udvikle et apparat, som også kan registrere organisk materiale.

Hele ideen med dette samarbejde er at sammensmelte de teknologier, som vi hver især besidder. På den måde kan vi komme op med en pakke, som kan måle kvaliteten af vandet – både organisk og ikkeorganisk, fortæller professor Tundisi.

Både forskerne på SDU Sønderborg og professor Tundisi ser store perspektiver i samarbejdet. Nuværende teknikker til at måle vandkvalitet opererer nemlig ikke i nuet, men skal derimod bruge lang tid på at registrere, analysere og evaluere de indsamlede resultater. Det projekt betyder giver os mulighed for at gribe ind, så snart vandforurening forekommer

Systemet kan bruges overalt, både i søer, reservoirs, floder, bække, havet og undergrunden. Forskerne har endda en forhåbning om, at receptorerne også kan installeres i de rør, som leder vand fra vandværker til hen til folks huse. Pt. er der ingen, som måler kvaliteten på vandet, efter det har forladt vandværkerne.

Vand er ikke kun noget, man drikker

Ifølge professor Tundisi, er forskningen essentiel, da vand ikke blot er noget man stiller tørsten med, men også har gennemgribende økonomisk betydning for både byer og lande. 

Vand er fundamentalt for alle levende organismer, det ved alle, en vand er også fundamentalt for økonomier. Vand er tæt forbundet med lande og regioners økonomier. Det er vigtigt at kvantificere mængden af tilgængeligt vand. Det er vigtigt at måle, hvor meget vand en given befolkningsgruppe bruger, og til hvilke formål vandforbruget bliver brugt. Det essentielt i forbindelse med bæredygtighed og de klimaudfordringer vi står over for i disse tider.

I professor Tundisis hjemland, Brasilien, har vand historisk set været en central kilde til energi. 70% af Brasiliens elektricitet stammer således fra vandkraft. I Danmark og resten af Europa bruges vand i høj grad til transport, hvilket rederiet Mærsk er ét af de bedste eksempler på. Fælles for både Brasilien, Danmark og Europa er dog, at vandforurening er uomgængelig alle tre steder.

 

Arnold Schwarzenegger er vigtig

Professor Tundisis samarbejde med Arnold Schwarzenegger og organisationen R20 bliver vigtig, når det endelige system er færdigudviklet. Mr. Schwarzenegger erfarede under sin embedstid som guvernør for Californien, at samarbejde og udveksling af viden imellem byer er hurtigere og mere effektivt, end når noget skal besluttes og gennemføres på nationalt niveau og lande imellem.

Professoren henviser som eksempel til situationen efter, Donald Trump trak USA ud af Paris-aftalen, hvorefter New York meldte ud, at de agter at holde de mål som satte sig i forbindelse med aftalen.

Det er præcist som Arnold Schwarzenegger siger. De lokale systemer er mere effektive, når det kommer til at håndtere problemer som disse. Jeg er enig med ham.

Arnold Schwarzenegger og R20 er derfor vigtig, når det kommer til at udbrede kendskabet og få inkorporeret systemet verden over.

Professor Tundisi og NanoSYD på SDU Sønderborg regner med at have udviklet et fuldt funktionsdygtigt system i 2022.

    

 

 

Redaktionen afsluttet: 08.10.2017