Skip to main content

Research with patients and relatives. What makes for a successful partnership? The case of a system-level change towards co-produced research at Odense University Hospital

MÅL
Dette ph.d.-projekt skal give en bedre forståelse af hvilke faktorer, der bidrager til vellykket forskning i samskabelse mellem patienter, pårørende og forskere på OUH. Projektet skal bidrage med redskaber og viden, der kan gøre det lettere at benytte samskabelse i forskning på OUH.

Projektet bliver udført i samskabelse med patienter og pårørende og består af følgende delmål:
1. Identificere, hvilke værdier og principper der skal guide samskabelse i praksis. Her vil blive udarbejdet en vejledning for forskning i samskabelse på OUH.
2. Undersøge, hvordan værdierne opstår i relationen mellem patient og forsker.
3. Udvikle en model for forskning i samskabelse på OUH, der skal gøre samskabelsen lettere samt evaluere betydningen af denne.
Til slut skal projektet munde ud i en vidensbank og konkrete værktøjer, der er relevante for forskere og patienter i planlægningen og udførelsen af forskning på OUH.

Data indsamles via workshops, observationer og litteraturstudier på OUH, SDU og internationalt.

Ph.d.-studerende: Anne Therese Wettergren Karlsson

Periode: 2021 - 2024

Vejledere: 

Astrid Janssens, Lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet (Hovedvejleder)

Marjolijn Ketelaar, Lektor, University Medical Center Utrecht

Mette Juel Rothmann, Lektor, Klinisk Institut, Syddansk Universitet / Odense Universitetshospital

 

 

Sidst opdateret: 21.06.2023