Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-projekter tilknyttet Brugerperspektiver og Borgernære indsatser

Nuværende ph.d.-projekter

 

Ph.d.-studerende: Lea Høj Høstrup

Vejledere: Astrid Janssens (hovedvejleder), Katja Schrøder og Nicole Thualagant

Titel: Sharing and shaping childbirth experiences - an ethnographic exploration of hermenuetical frameworks for childbirth

 

Ph.d.-studerende: Ulla Andersen

Vejledere: Eva Elisabet Wæhrens (hovedvejleder), Vita Hagelskjær, Henrik Rindel Gudbergsen og Henning Bliddal

Titel: HANDY, Cross-sectorial collaboration on people with hand osteoarthritis

 

Ph.d.-studerende: Mette Hartvig Hansen
Vejledere: 
Jette Thuesen (hovedvejleder), Hanne Peoples og Henry Larsen
Titel: 
Rehabilitering med personer med demens - et implementeringsstudie i en kommunal rehabiliteringsindsats

 

Ph.d.-studerende: Pernille Vibholm
Vejledere: Jeanette Reffstrup Christensen (hovedvejleder), Hanne Pallesen og Dorthe Varning Poulsen
Titel: KOM UD – naturbaseret rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade – et feasibility studie.


Ph.d.-studerende: Maria Aagesen
Vejledere: 
Karen la Cour (hovedvejleder), Marc Sampedro Pilegaard og May Aasebø Hauken
Titel: 
Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere: Udvikling og afprøvning af en rehabiliteringsindsats

 

Ph.d.-studerende: Anne Therese Wettergren Karlsson
Vejledere: 
Astrid Janssens (hovedvejleder), Marjolijn Ketelaar, Mette Juel Rothmann
Titel: 
Research with patients and relatives. What makes for a successful partnership? The case of a system-level change towards co-produced research at Odense University Hospital

 

Ph.d.-studerende: Sally Wulff Jørgensen

Vejledere: Birgitte Nørgaard (hovedvejleder), Kim Lee, Søren Harnow Klausen, Esben Nedenskov Petersen
Titel: Brugerinvolvering i mødet mellem borgeren med psykiske lidelser og sundhedsvæsenet – betydningen af telemedicinske løsninger

 

Afsluttede ph.d.-projekter

 

Forsvar: 16. juni 2022 

Ph.d.-studerende: Vita Hagelskjær
Vejledere: 
Eva Ejlersen Wæhrens (hovedvejleder), Kristina Tomra Nielsen, Cecilie von Bülow, Maud Graff
Titel: 
Ergoterapi til personer der lever med kroniske tilstande – effekt og procesevaluering af ABLE programmet

 

Forsvar: 11. marts 2022
Ph.d.-studerende: Svetlana Solgaard Nielsen
Vejledere: 
Jeanette Reffstrup Christensen (hovedvejleder), Søren Thorgaard Skou, Jens Søndergaard, Anette Enemark Larsen
Titel: 
Ergoterapeutisk livsstilsintervention til patienter med kroniske non-maligne smerter

 

Forsvar: 28. januar 2021 

Ph.d.-studerende: Tania Erika Aniol Hansen

Vejledere: Birgitte Nørgaard (hovedvejleder), Jeanette Præstegaard, Mette Andresen, Tine Tjørnhøj-Thomsen

Titel: Demensvenlighed – diskurs, diskursiv og social praksis

 

Sidst opdateret: 21.06.2023