Skip to main content
DA / EN

THE CITY OF WELLBEING: Arkitektur og bymiljøer, der fremmer det gode liv

Symposiet er arrangeret af det internationale forskernetværk Active Cities Network (ACN) og det danske netværk Activity and health-promoting Physical Environments Network (APEN)

Symposiet The City of Wellbeing vil indledningsvis pege enkelte tendenser ud, der fremmer eller hindrer fysisk som social aktivitet. Herefter er det symposiets hensigt at spore deres effekt på rummet i den moderne by og inspirere med eksempler, der fremmer det gode liv og mulighederne heri på tværs af igangværende forskning, udviklingsprojekter og praksis.

 

Den europæiske by står overfor en lang række udfordringer, hvoraf kun enkelte kan udfoldes på symposiet: Fortætning, segregering af bestemte befolkningsgrupper efter alder, social og økonomisk formåen, et stigende antal seniorer, ulighed i sundhed og fysisk inaktivitet.

Spørgsmålet er, om vi i dag for at reducere sygdomme eller helbrede dem igennem det byggede miljø, hellere skal arbejde mod nye strategier, der sigter mod at fremme det gode liv? At den moderne byplanlægning, arkitektur og landskabskunst ikke kun har fokus på et snævert klassisk sundhedsbegreb, men mere sigter mod at fremme det hele menneskes generelle velbefindende - The City of Wellbeing? 

 

TID OG STED

 

Onsdag 29. august 2018

 

Auditorium 6 på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

 

Danneskjold Samsøes Allé 53

1435 Copenhagen K, Danmark

REGISTRERING

Symposium, frokost og kaffe er gratis. Ved udeblivelse faktureres DKK 375,- Der er plads til maksimum 90 deltagere efter ”først til mølle” princippet. Tilmeld dig her.

 

PROGRAM

Redaktionen afsluttet: 07.06.2018