Skip to main content

SDU-forskere undersøger effekten af mobilfrie frikvarterer

Forskere fra Syddansk Universitet (SDU) indleder nu et forsøg, der for første gang skal afdække, om mobilfrie frikvarterer øger børn og unges fysiske aktivitetsniveau.

Projektet hedder ”Mobil-fri-kvarter” og gennemføres af forskere fra Forskningsenheden Active Living ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU med støtte fra Nordea-fonden.

Mobil-fri-kvarter er blandt andet udformet som et eksperiment, hvor elever i 4.- 6. klasse skal aflevere mobiltelefonen, når de møder ind om morgenen, og forskerne undersøger, hvilken effekt dette har på elevernes bevægelsesadfærd og sociale interaktion i frikvarteret.

Eksperimentet løber henover en fem-ugers periode i foråret 2020 på syv skoler på tværs af landet.

Mobilen kan være en barriere for fysisk aktivitet

Frikvarteret er en unik mulighed for, at børn og unge kan komme udenfor, bevæge sig og lege med hinanden. Forskning har dog afdækket en række barrierer, som har en negativ indflydelse på børns fysiske aktivitet i frikvarteret. Det er faktorer som vejret, pladsmangel og mangel på faciliteter.

Eleverne oplever også, at mobiltelefonen kan have en negativ indflydelse på, hvor meget de er fysisk aktive sammen i deres frikvarterer.

- Men vi ved faktisk ikke med sikkerhed, hvilken konkret effekt et mobilfrit frikvarter har på børnenes bevægelsesadfærd og sociale interaktion. Og det er det, vi meget gerne vil blive klogere på sammen med skolerne og eleverne, uddyber adjunkt og initiativtager, Charlotte Pawlowski.

Ny frikvarterspraksis?   

Undervejs i eksperimentet følger forskerne eleverne med systematiske observationer af deres bevægelsesadfærd og sociale interaktion i frikvartererne. Derudover indsamler projektet data via spørgeskemaer før og under eksperimentet. Efter eksperimentet bliver projektets resultater givet videre til landets kommuner og skoler.

- Frikvarteret er et rum for aktivitet, leg, boldspil og stærke fællesskaber. Derfor bliver det virkelig spændende at følge, om fraværet af mobilen er en del af løsningen for at få flere sunde og aktive skolebørn, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Skoleeksperimentet med mobilfri frikvarterer i foråret 2020 er en del af det overordnede forskningsprojekt ”Mobil-fri-kvarter”, der løber fra november 2019 til april 2021.


Kontakt

Charlotte Skau Pawlowski, adjunkt
Forskningsenheden Active Living
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Mail.: cspawlowski@health.sdu.dk
Tlf.: 61 66 50 06

Foto: Leif Tuxen

Fakta om projektet

  • Eksperimentet med mobilfrie frikvarterer foregår henover en fem-ugers periode i foråret 2020.
  • På udvalgte skoledage foretager forskere fra SDU systematiske observationer af alle frikvarterer med fokus på elevernes bevægelsesadfærd og sociale interaktioner.
  • Dataindsamlingen består også af en spørgeskemaundersøgelse, der har til hensigt at afdække elevernes oplevede frikvartersadfærd med og uden mobiltelefon – fx hvordan de har det, hvad de laver, hvem de er sammen med og hvor de befinder sig i frikvarteret.
Redaktionen afsluttet: 03.12.2019