Skip to main content

Sådan indretter vi vores byer til fysisk aktivitet

Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen giver konkrete eksempler på, hvordan byplanlægning kan inspirere borgerne til at være mere fysisk aktive i byen.

Sundhedsstyrelsen har bedt forskningsenheden Active Living fra SDU’s Institut for Idræt og Biomekanik om at samle, hvad der findes af viden om byers indretning og sammenhængen med fysisk aktivitet i en ny rapport. I rapporten Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet er det blandt andet beskrevet, hvordan afstanden fra hjemmet og til butikker, skoler, bus-, metro- og togstoppesteder kan påvirke, om borgerne bruger aktiv transport eller ej.

Tilgængelighed er nøgleordet

Desuden har rapporten fokus på, hvordan der kan skabes gode rammer for og lettere adgang til udearealer, så de giver lyst til leg og bevægelse for både børn, voksne og ældre.

”I et folkesundhedsperspektiv er det vigtigt at tænke i tilgængelighed. Er der muligheder for at være fysisk aktiv tæt på din bopæl, så vil du med større sandsynlighed også vælge at gøre brug af dem” siger professor i Active Living, Jens Troelsen.

Rapporten giver andre konkrete eksempler på, hvordan kommunerne gennem byplanlægning kan være med til at inspirere til og gøre det nemmere for borgerne at være mere fysisk aktive i byen. Kommunerne kan fx sikre bedre muligheder for at cykle rundt i byen, og let adgang til udearealer og naturen, så de indbyder til leg og bevægelse.

Tre fokusområder
Rapporten har fokus på tre områder: Byers indretning, parker og grønne områder samt skoler. Inden for hvert område er der særligt fokus på, hvordan man kan indrette områderne bedst for børn, unge og ældre. Det er nemlig især her, at kommunerne kan gøre en forskel ved at tænke mulighederne for at være fysisk aktiv ind i deres planer for byernes udvikling. 

Samtidig kan byplanlægning med fokus på fysisk aktivitet direkte eller indirekte bidrage til at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvilket rapporten også berører.

LÆS MERE

Redaktionen afsluttet: 22.10.2019