Skip to main content
DA / EN

Ny rapport sætter fokus på fysisk aktivitet i skolen

Forskere ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU har undersøgt effekten af skolebaseret fysisk aktivitet. I deres rapport kommer de med konkrete anbefalinger til, hvordan skolebaserede indsatser med fordel kan udformes, når ambitionen er at øge børns fysiske aktivitetsniveau.

Der er al mulig grund til at sætte ind overfor manglende fysisk aktivitet blandt børn og unge. Skolen er i den henseende en oplagt arena. Vi ved dog ikke med sikkerhed, hvilke typer af indsatser eller interventionsformer, der er mest effektive, når det drejer sig om at øge børn og unges skolebaserede fysiske aktivitet.

Den usikkerhed gør den nye rapport At sætte børn i bevægelse – fra viden til handling: Fysiske aktivitetsinterventioner noget ved.

Lille men positiv effekt

På baggrund af en systematisk litteraturgennemgang, samt efterfølgende meta-analyser af 112 studier, peger rapporten på, at skolebaserede fysiske aktivitetsinterventioner har en lille, men dog positiv effekt på børn og unges samlede daglige aktivitetsniveau.

Derudover viser rapporten også, at den største effekt af skolebaserede interventioner generelt ses i den tid, hvor børnene befinder sig i skolen. Der ses ikke nogen langtidseffekt på børns aktivitetsniveau i fritiden.

Viser hvilke faktorer der betyder mest

Rapporten belyser også, hvilke faktorer som ser ud til at spille en særlig rolle med hensyn til, i hvor høj grad børn faktisk bliver mere fysisk aktive, når de tager del i skolebaserede interventioner.

Her viser det sig, at interventioner medfører de største ændringer i børns fysiske aktivitetsniveau, når de:

  • Udformes og designes med afsæt i teoretisk baserede adfærdsmodeller
  • Fokuserer på enkelte komponenter (som fx udelukkende at øge fysisk aktivitet)
  • Involverer forældre og inddrager eksterne eksperter i forbindelse med leveringen af interventionen.

Brobygning mellem forskning og praksis

Rapporten udgør et delprodukt af det flerårige forskningsprojekt ”At sætte børn i bevægelse – fra viden til handling,” der er støttet af TrygFonden.

Projektets resultater er beskrevet i to rapporter der har til formål at levere handlingsorienterede input til indsatser og implementeringsstrategier med fokus på skolebaserede fysiske aktivitetsinterventioner.

Den første rapport, som blev udgivet i slutningen af 2018, handler om bedst mulig implementering af skolebaseret fysisk aktivitet.

Begge rapporter er udgivet i et samarbejde mellem Forskningsenheden Exercise Epidemiology (EXE), Centre of Research in Childhood Health (RICH), Forskningsenheden Active Living (AL) og Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL).


Læs rapporten

Find begge rapporter fra projektet ”At sætte børn i bevægelse – fra viden til handling” www.fiibl.dk/publikationer. 

Kontakt

Niels Christian Møller
Mail: ncmoller@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 36 39

Thomas Skovgaard
Mail: tskovgaard@health.sdu.dk
Tlf.: 24 98 40 64

Redaktionen afsluttet: 26.11.2019