Skip to main content

Nyt fra Active Living

Nyt fra Danmark i Bevægelse

Et spændende efterår står for døren. I dette indlæg fortæller vi lidt om, hvad der kommer til at ske i efteråret, hvor Danmark i Bevægelse fortsætter den omfattende formidling – bl.a. med en landsdækkende konference i november.

Af Bjarne Ibsen og Jens Høyer-Kruse, 13-09-2022

Det er nu tre år siden projektet så sin begyndelse. I løbet af den tid er der blevet indsamlet en stor mængde data om danskernes bevægelsesvaner samt motiver og muligheder for bevægelse. Med visionen om at skabe et ’Danmark i bevægelse’ er resultater og erfaringer blevet formidlet – både landsdækkende og på lokalt plan.

 

En stor del af formidlingen er foregået lokalt ude i kommunerne ved såkaldte BevægelsesmøderFormålet med Bevægelsesmøderne er at præsentere tal for, hvor mange, der er aktive i forskellige former for fysisk bevægelse i sammenligning med lignende kommuner. Bevægelsesmøderne bruges også til at drøfte, hvad kommunen, foreninger og andre aktører kan arbejde med for at fremme fysisk aktivitet i forskellige befolkningsgrupper. Indtil videre har Danmark i Bevægelse været på besøg i over halvdelen af alle 98 danske kommuner.

 

Møde i brugerfølgegruppen i Danmark i Bevægelse

I udviklingen af projektet blev der i 2019 etableret en følgegruppe bestående af repræsentanter for organisationer, kommuner samt Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen. Følgegruppen har gennem projektforløbet bidraget med input til de forskellige undersøgelser og ikke mindst, hvordan resultaterne kan omsættes til handlinger.

 

Følgegruppen er inviteret til et heldagsmøde den 13. oktober om, hvad man ud fra de mange resultater fra de forskellige undersøgelser kan anbefale for at skabe mere fysisk bevægelse i Danmark.

 

Videnskabelig workshop

Udover brugerfølgegruppen er der etableret en videnskabelig rådgivningsgruppe, der består af en række forskere med ekspertise i de emner og metoder, som Danmark i Bevægelse beskæftiger sig med.

 

Denne gruppe og andre forskere med interesse for undersøgelserne i Danmark i Bevægelse, mødes den 15. og 16. september til en videnskabelig workshop, hvor resultaterne for forskning og udkast til nye analyser diskuteres.

 

Landsdækkende konference: Hvordan skaber vi sammen et Danmark i bevægelse?

Den 10. november 2022 afholdes en landsdækkende konference på Syddansk Universitet i Odense. Konferencen henvender sig primært til kommuner og idræts- og patientorganisationer, men alle interesserede vil få mulighed for at være med via et live-stream. Inden længe er program og tilmelding klar.

 

For Danmark i Bevægelse markerer konferencen i november en vigtig milepæl. På dagen vil projektets forskere præsentere resultater og på den baggrund komme med bud på, hvordan erfaringer fra projektet kan omsættes til politiske og praktiske handlinger, der understøtter visionen om at skabe et Danmark i bevægelse. Alt dette kommer til at ske i dialog med konferencens deltagere.

Udgivelser fra Danmark i Bevægelse

Find alle udgivelser her!