Skip to main content

Høns og havearbejde skal hjælpe ældre med demens

Hvordan kan plejecentres grønne udeområder designes, så de har en rehabiliterende effekt på ældre med demens? Det skal et nyt forskningsprojekt på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU) undersøge.

Projektet hedder DeRUde (Dementes Rehabiliterende Udeområder) og gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet og Odense Universitetshospital (OUH). Velux Fonden støtter projektet med knap to en halv million kroner.

Hvert år diagnosticeres ca. 8.000 ældre med demens, hvor Alzheimers sygdommen er den hyppigste årsag. Det anslås, at 4-5 % af den danske befolkning over 65 år har Alzheimers, og tallet er stigende. 

For de fleste ældre, der rammes af demens, medfører dette nedsat funktionsevne samt nedsat livskvalitet. For mange er sygdommen også forbundet med depressiv samt negativ adfærd. 

Ophold i grønne områder og adgang til dyr virker rehabiliterende 

Rehabilitering er derfor i stigende grad blevet en vigtig og integreret del af livet på de danske plejecentre – særligt for at opretholde et selvstændigt og meningsfuldt liv med demens.


- Både dansk og international forskning viser, at ophold i grønne områder, forløb i terapihaver, naturbaseret terapi samt kontakt med dyr har en rehabiliterende effekt på ældre med demens i form af blandt andet nedsat irritabilitet og aggression samt øget livskvalitet, fortæller postdoc Tanja Schmidt fra Syddansk Universitet.

Men hvordan indrettes de grønne udeområder, så de bedst muligt imødekommer de ældres, de pårørendes og plejecentrenes behov? Og hvordan sikres, at de nye udeområder tages i brug og samtidig bliver en integreret del af hverdagslivet og den rehabiliterende indsats for plejehjemsbeboere med demens?

Unikt samarbejde skal sikre brugbare haver

- Det nye og særlige i projektet er, at vi har samlet et tværfagligt forskerteam med både landskabsarkitekter, fysioterapeuter samt forskere og praktikere fra sundhedsområdet, at vi arbejder ud fra forskningsevidens, når vi etablerer en have på et demensplejehjem – og at vi undersøger effekten af indsatsen, siger professor og landskabsarkitekt Ulrika Stigsdotter fra Københavns Universitet.

Forskerne fokuserer ikke kun på, at designet skal fremme beboernes livskvalitet. De ser også på, hvordan haven skal bruges - og på hvordan man får implementeret haven, så den kommer til gavn for både beboere, personale og pårørende.

- Vi har brug for viden om effekten af brugen af grønne områder på specifikke adfærdssymptomer og psykiatriske forstyrrelser (BPSD) samt muligheden for at reducere medicinforbruget blandt plejehjemsbeboere med middel til svær demens, supplerer overlæge Lene Wermuth fra Demensklinikken, OUH.

Plejehjemsbeboere med demens skal selv spille en rolle i udviklingen af projektet

Som unikt tiltag inviteres plejecentre og plejepersonale, pårørende samt plejehjemsbeboere med demens til at tage del i ideudviklingen, udformningen, implementeringen og vedligeholdelsen af deres nye udeområder.

Plejepersonalet vil desuden blive oplært i brugen af haven til rehabiliterende formål, således at de kan videreføre arbejdet, når projektet ophører og gøre det til en integreret del af hverdagen på plejehjemmet.

Projektet skal afslutningsvis føre til udviklingen af et inspirationskatalog til danske plejecentre, som aktivt redskab i udviklingen og implementeringen af grønne udeområder til plejehjemsbeboere med demens.

Om projektet

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra:
• Active Living forskningsenheden på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU)
• Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning ved Københavns Universitet (KU)
• Neurologisk Afdeling, Demensklinikken på Odense Universitetshospital (OUH).

Derudover bidrager Svendborg Demensby samt Dagmarsminde Plejehjem i Nordsjælland med erfaringer i forhold til indretning og brug af deres udeområder.

Læs mere om demens hos Nationalt Videnscenter for Demens


Kontakt

Postdoc Tanja Schmidt
Forskningsenheden for Active Living
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
Tel.: + 45 61 36 15 25
Mail: tbschmidt@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 28.01.2020