Skip to main content
Nyt fra Active Living

UC SYD, UCL og SDU forlænger FIIBL frem til 2027

UC SYD, UCL og SDU har med FIIBL opbygget et stærkt center med fokus på at udvikle og formidle ny praksisnær viden i tæt samspil med og til gavn for uddannelser, forskning og det omgivende samfund. Den ambition får nu fornyet energi med yderligere fire år til FIIBL.

FIIBL er et unikt samarbejde, der samler og forbinder stærke kompetencer på tværs af de tre partnerorganisationer. Det betyder bl.a. at FIIBL råder over en medarbejderstab fra både professionshøjskole- og universitetsområdet.

 

Centeret fortsætter den praksisnære udvikling og formidling af viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring.

 

Først og fremmest er der fokus på professions- og praksisrettet forskning, der bidrager til forskningsbaseret undervisning på partnerinstitutionernes uddannelserne indenfor området. Forskningen skal ske i tæt samspil med det omgivende samfund på lokalt, nationalt og internationalt niveau. 

 

Ny centerkoordinator

Samtidig med forlængelsen bliver lektor på UCL, Andreas Bolding Christensen, ny centerkoordinator. Han skal sammen med centerleder og lektor på SDU, Lars Breum Christiansen og centerkoordinator og docent på UC SYD, Julie Dalgaard Guldager stå i spidsen for centeret og samarbejdet mellem de tre partnerinstitutioner.

 

På FIIBL’ hjemmeside www.fiibl.dk kan du finde læse mere om centerets fokusområder og de projekter og aktiviteter, FIIBL er i gang med lige nu.  

 

--

 

Active Living er en forskningsenhed på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Enheden rummer bl.a. tre centre: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL); Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC); og  Playground Research. Active Living udgiver løbende nyheder om enhedens samlede forskningsaktiviteter.

 

Foto: Colourbox

Redaktionen afsluttet: 06.06.2023