Skip to main content
DA / EN

Konference om børn og bevægelse i skolen - hvordan får vi sat Drøn på skolegården?

Kræftens Bekæmpelse, Realdania, Lokale og Anlægfonden og forskningsenheden Active Living i regi af Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet inviterer til konference om børn og bevægelse i skolen.

Kræftens Bekæmpelse, Realdania, Lokale og Anlægfonden og forskningsenheden Active Living i regi af Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet inviterer til konference om børn og bevægelse i skolen. Konferencen har fokus på erfaringerne og forskningsresultaterne i forbindelse med det storstilede interventionsprojekt Drøn på Skolegården. 

Konferencen henvender sig i særlig grad til skoler, kommuner, forskere, bygherrer og arkitekter med interesse for børn og bevægelse i skolen. Konferencen bidrager med en mangfoldighed af oplægsholdere og rummer både korte tematiske oplæg og længerevarende debatterende workshops. Der vil i høj grad være mulighed for at få og dele erfaringer om børn og bevægelse i skolen.  

 

Tid: Torsdag d. 19. januar 2017, kl. 9.30 - 15.00 

 

Sted: Lokale O100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M 

 

Tilmelding: Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Forplejning på dagen samt trykte publikationer om erfaringer fra Drøn på Skolegården er ligeledes gratis. Ved manglende fremmøde efter tilmelding vil der dog blive opkrævet et gebyr på 250 kr. 

 

For yderligere information kontakt Charlotte Skau Pawlowski (cspawlowski@health.sdu.dk). 

Tilmeld dig her - Tilmeldingsfristen er d. 12. januar 2017.

Program 

 

Hvad er projekt Drøn på skolegården?
Drøn på skolegården er et interventionsprojekt, som skal skabe ny viden om eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive og både i og efter skoletid. Syv danske skoler har fået støtte til at skabe drøn på skolegården. 

 

Læs mere om projektet på www.droen.dk

 

 

Redaktionen afsluttet: 09.11.2016