Skip to main content
DA / EN

AKTIVITETS- OG SUNDHEDSFREMMENDE FYSISKE MILJØER - Handling på lokalt plan for bedre byplanlægning, fødevarer og sundhed

Konference om aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer

Konferencen har til formål at formidle den nyeste viden om aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer i lokalsamfund og bymiljøer. Udgangspunktet er en bred forståelse af folkesundhed, som tager afsæt i de lokale byrum, der i stigende grad er arenaer for bevægelse og nye initiativer. Særligt fokus er rettet på dagligdagsaktiviteter og på, hvordan socialt samvær, bevægelse og mad kan understøtte inklusion samt fremme sundhed og livskvalitet.

Konferencen afholdes d. 1. september 2016 kl. 09.00 - 17.00 i København. 

Set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er der store gevinster at hente i denne type viden, idet der nationalt og internationalt er stor bekymring for en stigende social ulighed, der giver udslag i dårligere sundhed, og en øget forekomst af overvægt og diabetes type II, mv., der bl.a. skyldes mangel på fysisk aktivitet. Indretning af byrummet - arkitekturen, landskabet og infrastrukturen - har stor betydning for denne udvikling både i forhold til bevægelse og transport men også i forhold til at reducere social og rumlig ulighed.

Med konferencen vil vi bidrage til at bygge bro mellem de forskellige fagfolk, forskere og praktikere, der hver især interesserer sig for, hvordan bysamfund og nabolag i højere grad kan udvikles til meningsfulde ”steder”, både hvad angår fødevareomgivelserne og mulighederne for at skabe aktiviteter i tilknytning hertil og i relation til bevægelse og aktiv transport. Med konferencen søger vi at fremme en ny tværfaglig tænkning og samarbejde mellem forskere, fagfolk i kommuner, arkitekttegnestuer, videregående uddannelser og beslutningstagere i det hele taget. Denne flerfaglighed afspejles i rækken af indlæg, hvor ledende fagfolk og eksperter fra USA, Europa og Danmark formidler deres nyeste viden om, hvordan interventioner for sundere madmuligheder i lokalsamfundet kan udvikles, om hvordan havebrug og aquaponics kan inddrages i småskala-fødevareproduktion, og om hvordan lokalsamfundet kan udnyttes til at øge det fysiske aktivitetsniveau blandt borgerne. Og endelig om hvordan man kan tage inddragende og medskabende metoder i anvendelse til at sikre, at de urbane miljøer udvikles i borgernære miljøer, der er med til at skabe langsigtet forankring.

Konferencen er en del af det internationale forskningsnetværk Aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer ledet af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Forskernetværket inddrager førende europæiske forskere.

Målgruppe
Konferencen henvender sig bredt til kommunale, regionale og statslige aktører, byplanlæggere, arkitekter, forskere, beslutningstagere og praktikere, der arbejder med sundhedsfremmende indsatser.

Sted og kontaktinformation
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K, Danmark. Auditorium 2/6. Kontaktinformation: René Kural, mail: cia@kadk.dk.

Registreringsafgiften er 500,- kr. inkl. moms og billetgebyr
Beløbet dækker fuld deltagelse i konferencen, frokost og kaffe i pauserne. Tilmeld dig på følgende link: http://bit.ly/1qWpMGI

Program 

09.00 Registrering og morgenkaffe 

09:30 Åbningstale
Dr João Breda PhD MPH MBA, Programme Manager Nutrition, Physical Activity & Obesity, WHO Regional Office for Europe 

09:45 International Activity- and health-enhancing Physical Environments Network – Why are we needed?
René Kural, lektor og leder af Det Internationale Netværk, KADK

10:00 Relations between the built environment and physical activity and health - How can there be made use of us?
Jens Troelsen, professor og leder af forskningsenheden Active Living, Syddansk Universitet

10:30 Cities Changing Diabetes
Helle Søholt, CEO og grundlægger af Gehl Architects

11:00 Pause

11:30 The role of the built environment in healthy aging: Community design, physical activity, and health among older adults
Jacqueline Kerr, adjungeret professor, Family & Preventive Medicine, University of California, USA

12:00 Planning of the old city structure for leisure, housing and recreational purposes by participatory way
Kimmo Suomi, Professor, University of Jyväskylä, Finland

12:30 Body and the city - theories of the body towards the active city
Antonio Borgogni, PhD, Assistant Professor, University of Cassino and Southern Lazio, Italien

13:00 Frokost

14:00 Innovative prevention in local communities - principles for an intersectoral approach
Bjarne Bruun Jensen, professor og forskningsleder, Steno sundhedsfremmeforskning

14:30 Foodscape Walkabouts & Urban Songlines. Visual and Participatory tools for planning of community foodprograms – case of Health & Local
Bent Egberg Mikkelsen, professor, Aalborg Universitet

15:00 The Children’s Healthy Living Program from the US Affiliated Pacific region
Rachel Novotny, professor, University of Hawaii, USA

15:30 Pause

16:00 B’More - Healthy Communities for Kids (BHCK)
Joel Gittelsohn, professor, John Hopkins School of Public Health, Baltimore, USA

16:30 Afslutning
René Kural, lektor og leder af Det Internationale Netværk, KADK

 

Konferencen er arrangeret af:
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Aalborg Universitet

Konferencen er støttet af:
Real Dania

Redaktionen afsluttet: 27.06.2016