Skip to main content
Nyt fra Active Living

Danmark helt i top

I disse dage lancerer det globale Active Healthy Kids netværk den fjerde sammenligning af i alt ti indikatorer om børn og unges fysiske aktivitet. Danmark ligger i toppen, når det gælder organiseret idræt og aktiv transport – men vi kan stadig lærer noget af andre lande

Active Healthy Kids er et internationalt netværk, der pt består af 49 lande fordelt over hele verden. Danmark har været medlem siden 2016. 

Denne oversigt viser, hvad de højest scorende lande fremhæver som deres succes.


Active Healthy Kids - den danske udgave

Active Healthy Kids - Danmark 2022, som blev udgivet lige omkring sommerferien, indeholder en opdateret præsentation af i alt ti indikatorer om børn og unges fysiske aktivitet.

Den er udarbejdet af en netværksgruppe med repræsentanter fra i alt ti organisationer med ekspertise i fysisk aktivitet for børn og unge. Projektledelsen af netværket varetages af Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL). Netværksgruppens medlemmer repræsenterer forsknings-, analyse- og uddannelsesinstitutioner samt landsdækkende idrætsorganisationer. Sundhedsstyrelsen og DGI har taget del som observatører.

Den nyeste danske vurdering viser overordnet, at der er gode muligheder for bevægelse – men også at en stor del af danske børn og unge ikke er fysisk aktive i et tilstrækkeligt omfang.

På baggrund af vurderingerne, har det danske Active Healthy Kids netværk givet deres anbefalinger til, hvor der kan sættes ind, så flere børn og unge bevæger sig mere og oplever fysisk aktivitet som en integreret del af deres hverdag.

Læs den danske vurdering og netværkgruppens anbefalinger i rapporten “Active Healthy Kids – Danmark 2022. 

 

Foto: Colourbox

Active Living er en forskningsenhed på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Enheden rummer bl.a. tre centre: Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL); Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC); og  Playground Research. Active Living udgiver løbende nyheder om enhedens samlede forskningsaktiviteter.

Læs alle vurderinger fra de 57 deltagende lande

Active Healthy Kids - Global Matrix 4.0

Skal vi være mere ambitiøse med børns bevægelse?

Læs også en artikel i Vid&Sans, hvor journalist, Jonna Toft, og lektor i Active Living enheden, Lars Breum Christiansen, fremhæver de mest centrale indsigter set fra en dansk kontekst.

Læs her!

Du kan også læse en artikel i tidsskriftet Journal of Physical Activity and Health

Læs her!

Mød forskeren

Lars Breum Christiansen er lektor i forskningsenheden Active Living og centerleder i Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring.

Lars Breum Christiansen

Redaktionen afsluttet: 28.10.2022