Skip to main content
DA / EN

Mathilde Skov Kristensen

Ph.d.-studerende

Telefon: 2666 3126 
Email: mskristensen@health.sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/mskristensen

Jeg er tilknyttet Active Living og Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund (CISC)

Jeg er optaget af, hvad der driver mennesker til at være fysisk aktive i forskellige arenaer, og hvordan faciliteter og fællesskaber kan bidrage til at skabe gode rammer for et aktivt fritidsliv. I den forbindelse har jeg arbejdet med en række forskningsprojekter omhandlende motiver for rekreativt udeliv samt forskningsprojekter relateret til foreningslivet og udviklingen af inkluderende fællesskaber. 

Jeg er uddannet kandidat i Idræt og Sundhed fra SDU (2019) og har en professionsbachelor som lærer fra N. Zahles Seminarium (2009).