Skip to main content
DA / EN

Karsten Elmose-Østerlund

Lektor

Telefon: 6550 4859
Email: kosterlund@health.sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/kosterlund

Jeg er tilknyttet Active Living og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)

 Som lektor i idrætssociologi beskæftiger jeg mig med samfundsvidenskabelige problemstillinger relateret til idrætten med særlig fokus på idrættens organisering og sociale kvaliteter.

Jeg har i den forbindelse ledet og deltaget i flere nationale og internationale studier af idrætsforeninger med fokus på emner som social integration, social kapital og frivillighed. Derudover har jeg gennemført studier af bevægelses- og idrætsvaner samt undersøgt en række projekter og partnerskaber på idrætsområdet.

Jeg underviser i samfundsvidenskabelige emner relateret til idræt og i kvantitativ metode på kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed. Derudover fungerer jeg som bachelor- og specialevejleder.

 

Find mig på: 
LinkedIn