Skip to main content
DA / EN

Jens Høyer Kruse

Akademisk medarbejder

Telefon: 6550 9537
Email: jhkruse@health.sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/jhkruse

Jeg er tilknyttet Active Living og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund 

Jeg beskæftiger mig primært med samfundsvidenskabelig og sociologisk idrætsforskning i bevægelsesvaner, idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter.

Jeg har mange års erfaring i, og viden om, planlægning, igangsættelse og gennemførelse af længere projektforløb inden for idrætsforskning – og har ekspertise i bl.a. udvikling og distribution af elektroniske surveys samt datahåndtering og -analyse.


På nuværende tidspunkt arbejder jeg som forsker og projektleder på forsknings- og formidlingsprojektet Danmark i Bevægelse, der kortlægger den danske befolknings bevægelsesvaner samt motiver og muligheder for bevægelse.

 

Find mig på: 
Orcid