Skip to main content
DA / EN
Tværfagligt samarbejde

Puslespil med brikker fra middelalderen

Internationale ph.d.-stipendiater udforsker middelalderfragmenter hos Special Collections.

Af Jakob Povl Holck, , 11-06-2024

På SDU er to ph.d.-stipendiater fra det EU-finansierede AntCom-projekt i fuld gang med at analysere fragmenter af middelalderlige håndskrifter fra universitetsbibliotekets særsamlinger. Udfordringen består i at læse teksterne, fx ved brug af hyperspektral fotografering, samt placere dem i en større kontekst. Anna Charlotte Epple er tilknyttet HUM, mens Baharan Pourahmadi-Meibodi kommer fra TEK.

AntCom-holdet er på besøg på Herlufsholm Skole. Anna Charlotte Epple og Baharan Pourahmadi-Meibodi står henholdsvis til venstre og højre i døråbningen. På bordet foran dem ligger et middelalderfragment

Her er AntCom-holdet på besøg på Herlufsholm Skole. Anna Charlotte Epple og Baharan Pourahmadi-Meibodi står henholdsvis til venstre og højre i døråbningen.
Læs mere

AntCom er et transnationalt, europæisk samarbejde mellem forskere fra mange fagfelter. Læs mere om AntComs mål og projekter her

AntCom's Hjemmeside

Redaktionen afsluttet: 11.06.2024