Skip to main content

Adgangskrav

Du kan søge ind på sidefaget i Psykologi, hvis du går på en bachelor, hvor muligheden for sidefag indgår. Du skal opfylde de samme adgangskrav som til bacheloruddannelsen i Psykologi, dvs.:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B  
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Fagligt begrundet ansøgning

Du skal skrive en fagligt begrundet ansøgning. Den fagligt begrundede ansøgning skal fylde maks. 1 side og indeholde dine overvejelser om, hvordan psykologisidefaget kan spille sammen med dit centralfag, og hvad du ønsker at bruge faget/fagkombinationen til.

Der er plads til 25 studerende på sidefaget i Psykologi. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er  pladser, udvælger vi ansøgere på baggrund af den fagligt begrundet ansøgning. 

Opfylder du ikke adgangskravene?

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, skal du uploade dokumentation for, at du følger et gymnasialt suppleringskursus, HF-enkeltfag eller tilsvarende. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en individuel kompetencevurdering. Alternativt kan du søge dispensation på universitetet. Læs mere om dine muligheder.

Læs mere om optagelse på tilvalg og sidefag