Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Du kan søge ind på sidefaget i Psykologi, hvis du går på en bachelor, hvor muligheden for sidefag indgår.

Du skal opfylde følgende specifikke adgangskrav: 

  • Matematik B  

Du skal skrive en motiveret ansøgning

Der er plads til 25 studerende på sidefaget i Psykologi. Hvis der er flere ansøgere end pladser, vælger vi de bedste ansøgere på baggrund af en motiveret ansøgning, som du skal vedlægge din ansøgning.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav skal du uploade dokumentation for, at du følger et gymnasielt suppleringskursus, HF-enkelfag eller lignende. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en individuel kompetencevurdering. Alternativt kan du søge dispensation på universitetet. Læs mere om dine muligheder.

Læs mere om optagelse på tilvalg og sidefag

Søg ind på tilvalg/sidefag

Husk at søge senest 1. maj, hvis du skal starte tilvalg eller sidefag til sommer

Søg nu

Sidst opdateret: 22.03.2019