Skip to main content

Psykologi handler blandt andet om menneskers tanker, følelser, behov og forestillinger – hvorfor vi tænker som vi tænker, og hvorfor vi gør som vi gør. Psykologi som disciplin beskæftiger med at forstå mennesket i sin helhed.

Psykologer arbejder overordnet med at skabe forandring hos mennesker med diverse psykologiske problemstillinger, på en etisk forsvarlig måde, ud fra en helhedsorienteret tilgang og på baggrund af evidensbaseret viden.