Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Hvert semester på kandidatdelen er baseret på et tema: 
1. semester: Simulationer og sociale medier
2. semester: Simulationer og sociale medier 
3. semester: Specialisering gennem valgfag samt specialeforberedelser 
4. semester: Speciale 

Indholdet er bygget om tre fagsøjler: 
- Software engineering og robotteknologi 
- Domænespecifikke kurser
- Laboratoriearbejde

Fagsøjlerne indeholder bl.a. følgende emner

Software Engineering og robotteknologi
- 3D-modellering
- Udvikling af real-time webapplikationer
- Programmering af robotter og andre fysiske enheder
- Robotter og humanoider

Domænespecifikke kurser
- Human computer interaction
- Human robotic interaction
- Mening i interaktion
- Menneskers kognitive forståelse af deres omverden
- Læring i sociale medier

Laboratoriearbejde
- Anvendelse af et moderne udviklingsmiljø til konstruktion af avancerede 3D-computerspil og -simulationer
- Anvendelse af moderne udviklingsmiljø til konstruktion af avancerede læringsapplikationer i sociale medier.