Skip to main content
DA / EN

Cand.soc. i international sikkerhed og folkeret kombinerer to af de samfundsvidenskabelige områder: Statskundskab og jura. Uddannelsens fokus er de moderne konflikter med grundelementerne: Magt, ret og etik.

På cand.soc. i international sikkerhed og folkeret uddannes praksisorienterede, tværfaglige internationale konfliktanalytikere.

Du vil gennem et særligt kendskab til konflikters politiske, juridiske og etiske dimensioner besidde de metodiske og analytiske færdigheder, der er nødvendige for den praksisorienterede, tværfaglige internationale konfliktanalytiker.

Læs mere om uddannelsen på den engelske side.