Skip to main content

International Security and Law

Cand.soc. i international sikkerhed og folkeret/Master of Social Sciences in International Security and Law tager udgangspunkt i den forandring, som internationale konflikter har undergået de sidste to årtier og dermed i de nye kompetencer, som konfliktløsere, mæglere og analytikere har behov for.

bliv klogere på uddannelsen på den engelske side
  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse udbydes på engelsk

Kort om uddannelsen

 Find mere information om uddannelsen på den engelske side.

Da denne uddannelse alene udbydes på engelsk, vil informationerne om uddannelsen derfor være at finde på engelsk. Udover denne danske introduktion kan du læse mere om uddannelsens indhold, opbygning, ansøgning m.m. på SDU’s engelske sider. Er du allerede studerende på uddannelsen, kan du finde relevante informationer på hjemmesiden for nuværende studerende på Cand.soc. i international sikkerhed og folkeret.

“NATO and its many partners have direct experience with a multitude of modern conflicts, and I observe a clear and growing demand for experts who are trained to assess complex security environments and help solve conflicts. I therefore welcome this new master programme and the effort to educate the kind of multidisciplinary and engaged experts that we need. I wish this programme the success that it deserves.”

Jamie Shea NATO Deputy Assistant Secretary-General, Emerging Security Challenges Division, Former Director of Policy Planning, NATO

Blik for flere dimensioner
Tidligere kunne man skabe en arbejdsdeling mellem specialister (soldater, diplomater og bistandseksperter), fordi konflikter udspillede sig i adskilte faser (krig, fredsløsning og udvikling). Moderne krige og konflikter er anderledes komplekse og sammensatte og kræver en samtidig indsats af alle specialister.

Der er dermed brug for analytikere, som har indsigt i konflikters mange dimensioner, som forstår samspillet mellem dem, og som kan hjælpe involverede organisationer med at skabe overblik og holdbare indgreb og løsninger. Gennem kandidatuddannelsen i international sikkerhed og folkeret tilegner du dig de analytiske redskaber, der er nødvendige for at kunne navigere i det stadigt mere komplekse konfliktmiljø.

Cand.soc. i international sikkerhed og folkeret kombinerer to af de samfundsvidenskabelige områder: Statskundskab og jura. Uddannelsens fokus er de moderne konflikter med grundelementerne: Magt, ret og etik. På cand.soc. i international sikkerhed og folkeret uddannes praksisorienterede, tværfaglige internationale konfliktanalytikere.

Du vil gennem et særligt kendskab til konflikters politiske, juridiske og etiske dimensioner besidde de metodiske og analytiske færdigheder, der er nødvendige for den praksisorienterede, tværfaglige internationale konfliktanalytiker.

Kvalifikationer
Som færdiguddannet kandidat i international sikkerhed og folkeret har du mulighed for at få beskæftigelse både inden for den offentlige og private sektor, for eksempel som:

Optag
For at blive optaget på cand.soc. i international sikkerhed og folkeret skal du have en bachelorgrad i et samfundsvidenskabeligt fag (f.eks. statskundskab, sociologi, jura, økonomi etc.) eller have opnået lignende kompetencer. Du kan også blive optaget med en bachelor i historie eller en anden bachelorgrad forankret på humaniora, der bliver vurderet at være relevant af studienævnet.

Det er et krav, at den studerende som et minimum har Engelsk på B-niveau på gymnasialt niveau. 

Sidst opdateret: 17.05.2021