Menu

Religionsstudier (Kandidat)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

På uddannelsens kandidatdel udbygges og forlænges de kompetencer, kundskaber og færdigheder, du har erhvervet på Bachelor-delen, samtidig med at du får større mulighed for at forfølge og fordybe sig i særlige interesseområder med henblik på den ene eller anden form for senere beskæftigelse.
 
Som kandidatstuderende kan du blive knyttet til en fastansat forsker og underviser, der fungerer som din  vejleder gennem forløbet. Vejlederen følger dig og anbefaler undervisningsaktiviteter, yderligere relevant læsning af faglitteratur samt andre relevante aktiviteter, eksempelvis projektforløb. 

På kandidatuddannelsen i Religionsstudier balanceres undervisning om teori og metode med undervisning i diverse empiriske forskningsfelter og teori forsøges altid forbundet med empiri – og omvendt, ligesom også fortid og nutid balanceres.

Teoretisk, metodologisk og praksisorienteret undervisning om formidling og repræsentation af religion, det være sig i uddannelsessystemet, i diverse medier og i populærkultur indgår i projektforløb, og man bliver vejledt med henblik på eventuel toning af uddannelsen i relation til områder, hvor kandidater fra Religionsstudier finder beskæftigelse.

Der lægges særlig vægt på, at man selv deltager aktivt i undervisningen, både fordi man derved lettere bliver i stand til at beherske religionsvidenskabelige tankegange og arbejdsformer og fordi det forventes at man som kandidat i religionsstudier selvstændigt kan træffe fagligt begrundede beslutninger og bl.a. forestå forskningsarbejde.

Jobmuligheder
En kandidatuddannelse i Religionsstudier giver en række forskellige jobmuligheder afhængigt af, hvordan den er sammensat. Der er eksempelvis mulighed for at undervise i de gymnasiale uddannelser, i højskolesektoren og på voksenuddannelser.

Der vil også være jobmuligheder i andre former for kulturformidling eller som rådgiver, konsulent, personaleleder m.v. inden for private virksomheder og offentlige institutioner. Cirka halvdelen af de færdiguddannede kandidater finder job inden for staten, 25 pct. i det private og 25 pct. er beskæftigede i det offentlige.

Adgangskrav og optagelse

Læs om adgangskrav og søg om optagelse

ansøg her

Religionsguiden

- en vejviser til flygninges og indvandreres religioner i Danmark

Læs mere her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies