Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer to år, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Første semester

På første semester vil du lære om materialevidenskab og beregningsmetoder til studiet af materialer. Du vil også arbejde både teoretisk og eksperimentelt med sensorteknologi samt statistisk signalbehandling. Til sidst deltager du i et et gruppebaseret projekt, hvor du lærer at anvende nogle af begreberne fra de andre fag på første semester til at løse et virkelighedsbaseret problem.

Andet og tredje semester

På de næste to semestre  specialiserer du dig yderligere med fag i anvendt polymermateriale og fremstillingsmetoder. Du vil lære om avancerede teknikker til karakterisering af materialer og pålidelighedsaspekter inklusive et eksperimentelt fag i optisk spektroskopi. Dette suppleres med fag i mikroteknologi og produktion med særlig fokus på energienheder, og der er et andet gruppebaseret projekt, hvor du yderligere forbedrer dine færdigheder i projektarbejde. Til sidst er der valgfag, hvor du kan deltage i et In-Company projekt eller starte på din kandidatspeciale.

Fjerde semester

Det fjerde semester er dedikeret til kandidatspecialet. Du vælger selv emnet og udfører typisk projektarbejdet i en af forskningsgrupperne og/eller i samarbejde med en virksomhed.