Skip to main content
DA / EN

Vælger du kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg vil du få en meget kliniknær uddannelse med kontakt til sygehuse i Region Syddanmark, almen praksis og psykiatrien.

Der er tre særkender ved uddannelsen: 1) tilknytningen til en stamafdeling, hvor du kommer til at hjælpe med  lægearbejde på patientstuen, operationer osv. 2) compassion-træning og 3) moderne teknologi (3D, VR, gaming-app) som en del af kompetenceudviklingen og træningen.

Medicinstudiet på SDU er unikt.

Medicinstudiet på SDU er unikt, fordi teori og praksis kombineres i patientorienterede eksamensformer. Medicinstudiet er en professionsuddannelse og på SDU, Region Syddanmarks sygehuse, i psykiatrien og i lægepraksis anvender du din viden;  træner og opøver færdigheder i at kunne diagnosticere og behandle almindeligt forekommende sygdomme hos de patienter, du vil møde som nyuddannet læge.

Forløb i stamafdeling

Som studerende i Esbjerg bliver du  tilknyttet en stamafdeling, hvor du skal være to formiddage ugentligt på modul K1, K2, K3, K5, K6 og K8. Din tid på stamafdeling er ikke en del af klinikopholdene. 

I stamafdelingen bliver du en del af afdelingen, hvor du er med til alle aktiviteter fra første dag. Det aftales individuelt, hvornår du starter med egne opgaver og får selvstændige skemalagte funktioner.

Centralt for dit forløb i stamafdelingen er, at du skal lære en række generiske aspekter af lægelivet under supervision.

 

Derfor skal du læse...

  • Du følger et forløb i en stamafdeling.
  • Kandidatuddannelsen på Syddansk Universitet er unik, bl.a. fordi teori og praksis kombineres både i undervisningen samt i en patientorienteret eksamensform.
  • Uddannelsen er opdelt i kortere moduler med tilhørende eksaminer, hvilket gør det lettere at komme igennem et stort teoretisk pensum
  • I løbet af kandidatuddannelsen er der klinikophold, hvor du gør tjeneste på sygehus eller hos praktiserende læge, hvor du kommer til at møde patienter, som du skal lære at modtage, udrede, behandle og informere.