Skip to main content

Tre hovedspor

Det samfundsvidenskabelige spor

Det samfundsvidenskabelige spor omfatter sundhedsøkonomi og projektledelse. Det samfundsvidenskabelige spor skal give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå og agere i sundhedsvæsenet. Det samlede omfang er 10 ECTS.

Det forskningsmetodologiske spor 

Det forskningsmetodologiske spor omfatter forskningsmetodologi, videnskabelig metode og informationskompetence. Det forskningsmetodologiske spor skal sikre, at de studerende har grundlæggende akademiske kompetencer, herunder at de kan opstille hypoteser og forskningsspørgsmål, søge svar på disse, lave egne analyser, tolke egne og andres resultater, vurdere videnskabelig litteratur kritisk og analytisk og forstå, hvordan ny viden skabes. Det samlede omfang af det forskningsmetodologiske spor er 30 ECTS-point fordelt med 15 ECTS-point i epidemiologi og biostatistik og 15 ECTS-point i humanistiske tilgange i sundhedsvidenskab.

Det sygeplejevidenskabelige spor 

Det sygeplejevidenskabelige spor skal sikre, at de studerende på et akademisk niveau videreudvikler deres sygeplejefaglige kompetencer, som de har erhvervet sig gennem deres grunduddannelse og klinisk praksis. Det fagvidenskabelige spor skal endvidere sikre, at viden, færdigheder og kompetencer indlært på det samfundsvidenskabelige spor og det forskningsmetodologiske spor integreres i klinisk sygepleje. Det samlede omfang af det fagvidenskabelige spor er 35 ECTS.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at aktive forskere er ansvarlige for tilrettelæggelse af indhold samt afvikling af modulerne. Afvikling af undervisningen sker i videst muligt omfang (og hvor relevant) af forskere fra de aktive forskningsmiljøer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 

Eksempel på skema

Uddannelsen er tilrettelagt således, at aktive forskere er ansvarlige for tilrettelæggelse af indhold samt afvikling af modulerne. Afvikling af undervisningen sker i videst muligt omfang (og hvor relevant) af forskere fra de aktive forskningsmiljøer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
       
Kl. 09-13
Klinisk sygeplejepraksis; Perspektiver og tilgange (Undervisning) 
 
   
Kl. 10-14
Epidemiologi og biostatistik (forelæsning og holdtimer)
Kl. 12-16
Klinisk sygeplejepraksis; Perspektiver og tilgange (Undervisning)