Skip to main content
Error while rendering view [MainNavigation]. Please, make sure the rendering is configured properly or contact your administrator.

På Klinisk sygepleje vil du få mulighed for at arbejde med patient-, pårørende-, og sygeplejerske- roller og kompetencer, centrale begreber som sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation, samt brugerdreven innovation og teknologi relateret til klinisk sygepleje.  

De patientnære problemstillinger og brugerperspektiver udgør en central plads i uddannelsen. Klinisk sygepleje vil være genstand for analyse ud fra forskellige tilgange og perspektiver.

Stærk akademisk profil

Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje integrerer alt dette med en stærk akademisk profil inden for videnskabelige metoder. Du opnår derfor konkret viden, nye færdigheder og kompetencer. Alt sammen redskaber du skal bruge for at kvalitetsudvikle, evidensbasere, samt udvikle og lede projekter i klinisk sygeplejepraksis men som også kan bruges generelt i stillinger indenfor det sundhedsrelaterede område. 

Uddannelsen kan også læses som en erhvervskandidatuddannelse

Er du i arbejde og kunne du tænke dig at læse på deltid ved siden af, så er en erhvervskandidat måske noget for dig. Læs mere om erhvervskandidaten

Derfor skal du læse...

  • Du får en bred indsigt i klinisk sygepleje gennem de tre spor: det samfundsvidenskabelige, det forskningsmetodologiske og det sygeplejevidenskabelige.
  • Klinisk sygepleje kvalificerer dig til ansættelse indenfor staten, regioner, kommuner, hospitaler, samt uddannelsesinstitutioner og private organisationer fx patientforeninger og private virksomheder.