Skip to main content

Som færdiguddannet jurist er du kvalificeret til at søge ansættelse bredt på arbejdsmarkedet.

Du kan f.eks. finde beskæftigelse i retssektoren som dommer eller advokat, i politiet, ved anklagemyndigheden og andre offentlige instanser, ligesom er der er mange karriereveje i det private erhvervsliv.

Jurister varetager forskellige opgaver inden for det juridiske felt og ansættes derfor bredt på arbejdsmarkedet. Jurister er fx beskæftiget i:

  • Retssektoren, herunder domstolene og advokatkontorerne
  • Politi- og anklagemyndigheden
  • Offentlige hverv i stat, kommuner og regioner
  • Private virksomheder, fx banker og forsikringsselskaber
  • Branche-, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

For Syddansk Universitet er det vigtigt at se den juridiske uddannelse som en del af dit samlede liv. Derfor arbejder vi løbende på at skaffe flere studenterjobs i regionen, praktiksteder, praksisfag og på at udbygge samarbejdet med vores eksterne partere, så du under dit studieforløb kan stifte bekendtskab med de steder, hvor du kan søge ansættelse som færdig jurist.

Ydermere tilbyder SDU relevant vejledning ved Karrierecenteret.