Skip to main content

Adgangskrav

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • BA i antropologi, sociologi eller tilsvarende
 • BSc i erhvervsøkonomi eller tilsvarende
 • BA i virksomhedskommunikation eller tilsvarende
 • BA eller BSc i industrielt design, grafisk design, multimediedesign eller tilsvarende
 • BSc eller diplomingeniør i mekatronik, elektronik, IT eller tilsvarende

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en professionsbacheloruddannelse i eksempelvis:

 • Sygepleje
 • Lærer
 • Multimedie

Hvis du ikke har en bacheloruddannelse, men har tilsvarende faglige kvalifikationer, kan du muligvis optages på uddannelsen efter en konkret faglig vurdering.

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Derfor skal du dokumentere dine engelskkundskaber, medmindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse. Se krav til sprogkundskaber.

Fagligt begrundet ansøgning, portfolio og interview

I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for relevansen af din baggrund og adgangsgivende uddannelse i forhold til kandidatuddannelsen, og herunder vise, at du har sat dig ind i kandidatuddannelsens indhold og opbygning. Den fagligt begrundede ansøgning skal være på engelsk og indeholde:

 • En beskrivelse af hvordan din adgangsgivende uddannelse er fagligt relevant for kandidatuddannelsen, f.eks. med henvisning til uddannelsesdele eller -elementer fra den adgangsgivende uddannelse. Herunder skal du vise, at du har forholdt dig til kandidatuddannelsens indhold og opbygning
 • En beskrivelse af opnåede kompetencer, herunder erhvervserfaring, som er fagligt relevante for kandidatuddannelsen
 • En beskrivelse af anden erfaring (fx efter/videreuddannelse, frivilligt arbejde eller udlandsophold), som er fagligt relevante for kandidatuddannelsen

Du skal også vedlægge en portfolio som viser dine kompetencer, dine kreative evner, og hvad du har arbejdet med indtil nu. Vælg noget der bedst viser os, hvem du er, hvad du kan, og som du er stolt af at have lavet - en prototype, en skriftlig opgave, fotografier, hjemmesider osv.

Hvis du opfylder adgangskravene, inviterer vi dig til et personligt interview, hvor vi vil tale om, hvilke kompetencer du kan bidrage med, og hvilke planer du har for fremtiden.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende udvælgelseskriterier:

 • Faligt begrundet ansøgning
 • Portfolio
 • Interview

Vi rangerer ansøgere med udgangspunkt i en helhedsvurdering af den fagligt begrundede ansøgning, portfolio og interview. I bedømmelsen lægger vi vægt på:

 • Kreativitet
 • Samarbejds- og ledelsesevner
 • Initiativ og refleksionsevne
 • Analytiske og akademiske evner
 • Evne til at udtrykke dine ideer visuelt 

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Studiestart

1. september

Studieby

Kolding

Undervisningssprog

Engelsk

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. september:

 • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS         

Sidst opdateret: 09.09.2021