Adgangskrav

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen Cand.it. – Product Design skal du have en relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Antropologi: BA i antropologi, socilogi eller tilsvarende
 • Handel: BSc i erhvervsøkonomi eller tilsvarende
 • Kommunikation: BA i virksomhedskommunikation eller tilsvarende
 • Design: BA eller BSc i indistrielt design, grafisk design, multiemediedesign eller tilsvarende
 • Ingeniørvidenskab: BSc eller diplomingeniør i mekatronik, elektronik, IT eller tilsvarende

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en relevant professionsbacheloruddannelse (fx sygepleje, lærer og multimedie).

Hvis du ikke har en bacheloruddannelse, men har tilsvarende faglige kvalifikationer, kan du muligvis optages på uddannelsen efter en konkret faglig vurdering.

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber, med mindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse.

Se krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende udvælgelseskriterier:

 • Motiveret ansøgning
 • Portfolio
 • Interview

I ansøgningsportalen skal du uploade en ansøgning, hvor du kort beskriver, hvorfor du søger IT Product Design, og hvad du forventer at opnå ved at tage uddannelsen. Desuden skal du vedlægge eksempler på, hvad du har arbejdet med indtil nu, som viser dine kompetencer og dine kreative evner - vælg noget, du er stolt af at have lavet: en prototype, en skriftlig opgave, fotografier, hjemmesider osv. Prøv at vælge det, der bedst viser os, hvem du er, og hvad du kan.

Hvis du opfylder adgangskravene, inviterer vi dig desuden til et personligt interview, hvor vi vil tale om, hvilke kompetencer du kan bidrage med, og hvilke planer du har for fremtiden.

Vi rangerer ansøgere med udgangspunkt i en helhedsvurdering af den motiverede ansøgning, portfolio og interview. I bedømmelsen lægger vi vægt på:

 • Kreativitet
 • Samarbejds- og ledelsesevner
 • Initiativ og reflektionsevne
 • Analytiske og akademiske evner
 • Evne til at udtrykke dine ideer visuelt
Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Ledige pladser til studiestart i september

Du kan stadig nå at blive optaget på uddannelsen til studiestart i september.

Se mere her