Skip to main content
DA / EN

En uddannelse med fokus på filosofiske retninger og deres styrker og svagheder

Som filosofistuderende på Syddansk Universitet møder du teorier fra vidt forskellige filosofiske retninger og får en indgående forståelse af de problemer, som teorierne forsøger at give svar på. Vi lægger vægt på nærhed mellem undervisere og studerende. Underviserne diskuterer både med hinanden og de studerende og hjælper dig gerne med både teoretisk viden, praktiske spørgsmål og faglig feedback. Filosofiuddannelsen giver dig en grundig introduktion til filosofiens historie og de centrale strømninger i nutidens filosofi.  Samtidig giver uddannelsen dig grundlaget for at skabe klarhed over komplekse problemstillinger og evnen til at vurdere styrker og svagheder ved filosofiske og videnskabelige teorier.

Filosofiske diskussioner som fundament til at løse komplekse opgaver for virksomheder og organisationer

Med uddannelsen i Filosofi får du evnerne til at analysere problemer på tværs af faggrænser, strukturere viden og definere nye begreber. Du lærer at sætte dig ind i forskellige tankegange og opbygger grundlaget for at arbejde systematisk med normer og værdier. Ud fra diskussioner om erkendelse, logik, metafysik, sprog og etik viser uddannelsen, hvordan filosofien kan bruges i forskellige sammenhænge og på vidt forskellige problemstillinger. Kompetencerne sætter dig i stand til at løse komplekse opgaver i virksomheder og organisationer og giver et fundament for at spille ind i globale dagsordener.

En uddannelse, som kan bruges til mange forskellige ting

Filosofiske kompetencer er efterspurgt i sammenhænge, hvor analytisk stringens, begrebsudvikling og værdiforståelse har afgørende betydning. Samtidig sætter vi fra starten fokus på, at filosofi kan bruges til mange forskellige ting og hjælper dig med at udvikle dine faginteresser. Vores dimittender arbejder med vidt forskellige områder afhængigt af, hvordan de har formet deres uddannelse. Disse områder er bl.a. administration, kommunikation, markedsføring, adfærdsdesign og personaleledelse. Nogle bliver undervisere på gymnasier eller højskoler, mens nogle bliver ansat på seminarier eller universiteter.

Derfor skal du læse...

  • Du opnår kompetencer indenfor kritisk tænkning og lærer at vurdere komplekse problemstillinger. 
  • Du lærer at arbejde systematisk og løse opgaver for globale virksomheder og organisationer. 
  • Du får en uddannelse, som kan bruges inden for mange forskellige karriereretninger.  

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram