Skip to main content

Filosofi (Kandidat)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Filosofi på SDU går på tværs af  filosofiske traditioner. Som studerende møder du teorier fra vidt forskellige filosofiske retninger og får en indgående forståelse af de problemer, som teorierne forsøger at give svar på.

Vi lægger vægt på nærhed mellem undervisere og studerende. Underviserne diskuterer både med hinanden og de studerende, og hjælper dig gerne med både teoretisk viden, praktiske spørgsmål og faglig feedback.

Med uddannelsen i filosofi på SDU får du evnen til at analysere problemer på tværs af faggrænser, strukturere viden og definere nye begreber. Du lærer at sætte dig ind i forskellige tankegange og opbygger grundlaget for at arbejde systematisk med normer og værdier. Samtidig er der hele vejen igennem uddannelsen fokus på kritisk tænkning, argumentation og sproglig præcision.

Ud fra diskussioner om erkendelse, logik, metafysik, sprog og etik viser uddannelsen, hvordan filosofien kan bruges i forskellige sammenhænge og på vidt forskellige problemstillinger. Kompetencerne sætter dig i stand til at løse komplekse opgaver i virksomheder og organisationer og giver et fundament for at spille ind i globale dagsordener som fx at mindske ulighed og fremme ligestilling.

Filosofi Det Humanistiske Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2240

Sidst opdateret: 11.06.2021