Supplering til Cand.merc,

Hvis du har en relevant uddannelse med 75 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, men mangler et eller flere af de krævede fag, kan du i nogle tilfælde supplere din bachelor eller professionsbachelor.

Du må samlet supplere inden for tre fagområder

Det er nemlig et krav, at  minimum fire af de syv specifikke adgangskrav (foruden videnskabsteori) er opfyldt af fag i din bacheloruddannelse.

Du kan højest følge ét suppleringsfag efter studiestart

Mangler du mere end et enkelt fagområde, skal du altså have bestået en del af suppleringen inden studiestart. Desuden skal du være opmærksom på, at du ikke kan følge supplering i hverken mikroøkonomi eller finansiering efter studiestart. Mangler du et af disse fagområder, skal du altså også afslutte suppleringen inden studiestart. 

Supplér samtidig med din (professions)bacheloruddannelse.

Så længe du stadig er i gang med din uddannelse, kan du følge suppleringsfag. Du skal dog bestå fagene, inden du afslutter din uddannelse, for at fagene kan indgå i universitetets vurdering.

Supplér op til studiestart

Universitetet kan også optage dig betinget af, at du består et eller flere suppleringsfag inden studiestart. Du skal altså færdiggøre din supplering, mens du er betinget optaget på uddannelsen.  Supplering op til studiestart kræver

  • at SDU udbyder et sommerskolefag inden for det relevante fagområde - i så fald tilmelder vi dig fag - eller
  • at du allerede når du søger er tilmeldt et semesterfag, som du har mulighed for at afslutte inden studiestart - husk at dokumentere din tilmelding, når du søger.

Tal med os om dine planer

Inden du går i gang med at planlægge et suppleringsforløb, kan det være en god idé at vende dine planer med en vejleder fra Optagelse. Vi kender til alle de relevante regler og forbehold og kan hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder. Kontakt optagelse

Hvilke suppleringsfag udbyder SDU?

Efteråret 2019

Fagområde

Campusby

 Fag/fagbeskrivelse

Regnskab

 Odense Introduction to Accounting, Management Accounting
 Kolding Introduktion til Regnskab, Intern del
 Esbjerg

Finansiering

 Odense
Introduktion til Finansiering
 Kolding
 Esbjerg
 Odense Corporate Finance 

Organisation

 Odense Introduktion til Organisation
 Kolding
 Esbjerg

Yderligere metode til datanalyse


 Odense Introduktion til Matematik
 Kolding
 Esbjerg

Foråret 2020

Fagområde

Campusby

 Fag/fagbeskrivelse

Regnskab

 Odense Introduction to Accounting, Financial Accounting
 Kolding Introduktion til Regnskab, Ekstern del
 Esbjerg

Marketing

 Odense Introduktion til Marketing
 Kolding
 Esbjerg

 Statistik

 Odense Introduktion til Statistik
 Kolding
 Esbjerg

Yderligere metode til datanalyse


 Odense Advanced Quantitative Analysis
 Kolding Videregående kvantitative analyser
 Esbjerg

Sommeren 2020 (sommerskole)

Statistik

Esbjerg   Statistical Tools

 Mikroøkonomi

Esbjerg Microeconomics in a Business Context
Hvordan bliver du tilmeldt suppleringsfag?

Hvis du vil følge suppleringsfag sideløbende med din bacheloruddannelse, kan du søge om at blive optaget på fagene via SDU’s tompladsordning.

Hvis du vil tilmelde dig semesterfag inden studiestart med henblik på at blive betinget optaget, så skal du også søge ind på fagene via SDU’s tompladsordning.

Selvom du tilmelder dig relevante suppleringsfag, så er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Det skyldes, at der er et begrænset antal pladser på alle SDU’s uddannelser. Du kan altså risikere at betale for enkeltfag uden at komme ind på en kandidatuddannelse.

Hvis du ønsker at blive optaget på betingelse af, at du består et af vores sommerskolefag inden studiestart eller et semesterfag efter studiestart, så skal du blot søge ind på kandidatuddannelsen. Hvis du får tilbudt en studieplads med betingelse om supplering, så tilmelder vi dig det eller de relevante fag.

Hvad koster suppleringsfag?

Du skal selv betale for suppleringsfagene. Fagene tilhører takstgruppe 1 – priserne fremgår af denne oversigt.