Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Fællesfaget Projekt skrives på 2. semester. Her er konfrontationstimerne helt eller delvist erstattet af vejledning, og projektet skrives i grupper på 3-4 studerende med mulighed for at samarbejde med danske studerende, der læser cand.it. på de dansksprogede specialiseringer.

På uddannelsens 3. semester kan du enten tage et valgfag eller tage i praktik i en virksomhed.

4. semester skriver du speciale.

For at bestå cand.it.-uddannelsen i Webkommunikation skal du altså gennemføre og bestå følgende:

  • 5 fællesfag  (1., 2. og 3. semester)
  • 3 specialiseringsfag (særfag) (1., 2. og 3. semester)
  • 1 valgfag eller et projektorienteret forløb med virksomhedspraktik (3. semester)
  • 1 specialeafhandling (4. semester)

Særfagene er uddannelsens kernefag. De er nærmere beskrevet i studieordningen.

Her kan du se forløbsmodellen for uddannelsen (pdf-fil).

 

Sidst opdateret: 26.02.2018