Skip to main content

Sprogkrav

Krav til dine danskkundskaber

Søger du ind på en dansksproget kandidat på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber, fx gennem en Individuel kompetencevurdering hos VUC. Se

Du opfylder kravene, hvis du har bestået norsk, svensk eller islandsk på et niveau svarende til dansk A-niveau

Se, om du opfylder kravene, i vores guide til omregning af norske, svenske og islandske fagniveauer.

Krav til dine engelskkundskaber

Søger du ind på en engelsksproget uddannelse, skal du dokumentere dine sprogkundskaber på en af følgende måder. Fristen for at dokumentere dine sprogkundskaber er:

 • 15. maj ved studiestart in september
 • 1. december ved studiestart i februar

Du opfylder kravet til sprogkundskaber, hvis du har bestået Engelsk B med et samlet karaktergennemsnit på minimum 3,0. 

Du opfylder kravet til sprogkundskaber til en kandidat i Mellemøststudier, hvis du har bestået Engelsk A med et karaktergennemsnit på minimum 2,0 uden oprunding.

Et gymnasiebevis fra et gymnasium i et EU/EØS land kan i nogle tilfælde være tilstrækkelig dokumentation.

 • Sammen med dit bevis skal du uploade et dokument fra din skole, der oplyser antallet af engelsktimer på de tre sidste år af din gymnasieuddannelse. Dokumentet skal udfærdiges på engelsk.
 • Dit engelsk-fag skal være bestået med en samlet karakter svarende til minimum 3,0 på den danske karakterskala (2 er bestået, 12 er max). 

Forhåndsvurdering

Vi opfordrer dig til at sende dine papirer via SPOC for en forhåndsvurdering.

Du kan dokumentere dine engelskkundskaber vha. følgende sprogtests:

 • TOEFL iBT med en score på minimum 88 (max 2 år gammel på ansøgningstidspunktet)
  For at vi kan validere dit resultat, skal vi modtage en score report direkte fra testcentret. For at vælge SDU som modtager skal du bruge koden 7969. Vælg ”other – department not listed”. Hvis du allerede har taget testen, kan du stadig anmode testcentret om at fremsende resultatet.
 • IELTS academic test med en overordnet score (”overall band score”) på minimum 6,5 (max 2 år gammel på ansøgningstidspunktet)
 • C2 Proficiency (CPE) med minimum 180 i karakter eller C1 Advanced (CAE) - testene accepteres kun fra et Cambridge Network eller University of Michigan. For at vi kan validere dit resultat, skal du logge ind på cambridgeenglish.org og dele dit resultat med "University of Southern Denmark - Master/Graduate".

Hvis du har færdiggjort en bachelor med undervisning i det engelske sprog i et af følgende engelsktalende lande:

 • USA
 • Australien
 • New Zealand
 • Storbritannien
 • Canada
 • Irland

Du kan kun opfylde SDU's engelsksprogkrav, hvis bacheloruddannelsen indeholder specifikke Engelskkurser og skal være bestået med minimumskarakteren 3,0 efter den danske 7-trin-skala.

Hele din bacheloruddannelse skal være undervist i et at de ovennævnte lande og ikke på et satellitcampus i et andet land. Din uddannelse må ikke have været taget som fjernundervisning fra et andet land. Det er ikke nok at uddannelsen er taget i et af de nævnte lande – du skal også have bestået fag, der har undervist i det engelske sprog. Du skal også have bestået fag, der har undervist i det engelske sprog, med en min. Karakter på 3,0 på den danske 7-trins skala.

Særlige adgangskrav

Bemærk,  at der er et sprogkrav på Engelsk A, hvis du skal læse en kandidatuddannelse i Mellemøststudier.

Du kan dokumentere, at du opfylder sprogkravet med:

 • Engelsk A med et karaktergennemsnit på minimum 2,0 uden oprunding
 • IELTS academic test med en overordnet score (”overall band score”) på minimum 7 (max 2 år gammel på ansøgningstidspunktet)
 • TOEFL iBT med en score på minimum 100 (max 2 år gammel på ansøgningstidspunktet)
 • C2 Proficiency (CPE) eller C1 Advanced (CAE) med minimum  185

Du kan læse mere om de forskellige sprogtest under fanen "Sprogtest".

Coronavirus: Er din sprogtest aflyst?

Vi ved, at nogle ansøgere har problemer med at dokumentere deres engelskkundskaber, fordi mange sprogtests aflyses. Vi anbefaler, at du undersøger muligheden for at gennemføre TOEFL iBT Special Home Edition. Få mere information om onlinetesten på ETS.org.

Vi kan desværre ikke optage studerende på engelsksprogede uddannelser, som ikke kan dokumentere deres sprogkundskaber inden fristen.