Skip to main content

Sprogkrav

Krav til dine danskkundskaber

Søger du ind på en dansksproget kandidatuddannelse på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber, fx gennem en Individuel kompetencevurdering hos VUC. Se

Når du sender din ansøgning om optagelse, skal du uploade bevis for, at du opfylder kravet. Hvis du ikke opfylder kravet ved ansøgningsfristen, men forventer at opfylde kravet inden studiestart, skal du uploade et dokument, hvor du tydeligt tilkendegiver, at du forventer at opfylde kravet. 

Det endelige bevis for, at du opfylder kravet skal du indsende senest 31. august ved studietstart i september og senest 31. januar ved studiestart i februar. 

Du opfylder kravene, hvis du har bestået norsk, svensk eller islandsk på et niveau svarende til dansk A-niveau

Se, om du opfylder kravene, i vores guide til omregning af norske, svenske og islandske fagniveauer.

Krav til dine engelskkundskaber

Søger du ind på en engelsksproget uddannelse, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Dette kan du kun gøre på en af følgende måder. Fristen for at dokumentere dine sprogkundskaber er:

 • 15. maj ved studiestart in september
 • 1. december ved studiestart i februar

Du opfylder kravet til sprogkundskaber, hvis du har bestået Engelsk B med et samlet karaktergennemsnit på minimum 3,0. 

Du opfylder kravet til sprogkundskaber til en kandidat i Mellemøststudier, hvis du har bestået Engelsk A med et karaktergennemsnit på minimum 2,0 uden oprunding.

Et gymnasiebevis fra et gymnasium i et EU/EØS land kan i nogle tilfælde være tilstrækkelig dokumentation.

 • Sammen med dit bevis skal du uploade et dokument fra din skole, der oplyser antallet af engelsktimer på de tre sidste år af din gymnasieuddannelse. Dokumentet skal udfærdiges på engelsk.
 • Dit engelsk-fag skal være bestået med en samlet karakter svarende til minimum 3,0 på den danske karakterskala (2 er bestået, 12 er max). 

Forhåndsvurdering

Vi opfordrer dig til at sende dine papirer via SPOC for en forhåndsvurdering.

Du kan dokumentere dine engelskkundskaber vha. følgende sprogtests:

 • TOEFL iBT med en score på minimum 88. Bemærk, at din test ikke må være mere end to år gammel, og at vi ikke accepterer MyBest scores.
  For at vi kan validere dit resultat, skal vi modtage en score report direkte fra testcentret. For at vælge SDU som modtager skal du bruge koden 7969. Vælg ”other – department not listed”. Hvis du allerede har taget testen, kan du stadig anmode testcentret om at fremsende resultatet.
 • IELTS academic test med en overordnet score (”overall band score”) på minimum 6,5 (max 2 år gammel på ansøgningstidspunktet)
 • C1 Advanced (CAE) med minimum 180 i karakter eller C2 Proficiency (CPE) - testene accepteres kun fra et Cambridge Network eller University of Michigan. For at vi kan validere dit resultat, skal du logge ind på cambridgeenglish.org og dele dit resultat med "University of Southern Denmark - Master/Graduate".

Bacheloruddannelse

Du opfylder engelskkravet, hvis du har færdiggjort og bestået en bacheloruddannelse i ét af de pågældende lande.

Bemærk, at hele din bacheloruddannelse (svarende en dansk bachelor på 180 ECTS) skal være undervist på engelsk og ikke må være taget som fjernundervisning fra et andet land - heller ikke på et satellitcampus uden for det pågældende land.

Gymnasial uddannelse

Du opfylder muligvis engelskkravet, hvis du har gennemført en gymnasial uddannelse i et af de pågældende lande. For at vi kan vurdere, som du opfylder det engelske sprogkrav med din gymnasiale eksamen, skal du vedlægge dit gymnasiebevis i din ansøgning. 

Du er også velkommen til at sende beviset til os via kontaktformularen SPOC for at få en forhåndsvurdering.

Særlige adgangskrav

Bemærk,  at der er et sprogkrav på Engelsk A, hvis du skal læse en kandidatuddannelse i Mellemøststudier.

Du kan dokumentere, at du opfylder sprogkravet med:

 • Engelsk A med et karaktergennemsnit på minimum 2,0 uden oprunding
 • IELTS academic test med en overordnet score (”overall band score”) på minimum 7 (max 2 år gammel på ansøgningstidspunktet)
 • TOEFL iBT med en score på minimum 100 (max 2 år gammel på ansøgningstidspunktet)
 • C2 Proficiency (CPE) eller C1 Advanced (CAE) med minimum  185

Du kan læse mere om de forskellige sprogtest under fanen "Sprogtest".

Coronavirus: Er din sprogtest aflyst?

Vi ved, at nogle ansøgere har problemer med at dokumentere deres engelskkundskaber, fordi mange sprogtests aflyses. Vi anbefaler, at du undersøger muligheden for at gennemføre TOEFL iBT Special Home Edition. Få mere information om onlinetesten på ETS.org.

Vi kan desværre ikke optage studerende på engelsksprogede uddannelser, som ikke kan dokumentere deres sprogkundskaber inden fristen.

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 18.03.2022