Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en bachelor eller en professionsbachelor

For at blive optaget på en kandidatuddannelse skal du have en relevant bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden uddannelse på et tilsvarende niveau. Du kan læse mere om de specifikke adgangskrav på siderne for de enkelte uddannelser.

Når du søger optagelse på en kandidatuddannelse, er det som udgangspunkt kun din bacheloruddannelse, der bliver inddraget i behandlingen af din ansøgning. Har du bestået andre uddannelser eller kurser efter afslutningen af din bacheloruddannelse, indgår disse ikke i vurderingen af, om din bacheloruddannelse opfylder en uddannelses adgangskrav.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du i nogle tilfælde supplere din bacheloruddannelse.

Ikke EU/EØS borgere:

Hvis du som ikke EU/EØS borger ikke har en dansk opholdstilladelse (gyldig indtil minimum 31. juni/31. december) skal du have indsendt bevis for bestået bacheloruddannelse senest den 15. maj (september optag) og den 25. november (februar optag) for at kunne komme blive optaget på en kandidatuddannelse.

Vi accepterer et officielt bachelorbevis eller en bekræftelse på afsluttet uddannelse fra dit universitet som bevis.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration vil ikke behandle ansøgninger om opholdstilladelse hvis ansøgers bacheloruddannelse ikke er færdiggjort. Sagsbehandlingstiden for en ansøgning om opholdstilladelse er 60 dage fra Styrelsen har alt relevant dokumentation - inklusiv bekræftelse på afsluttet bacheloruddannelse.

Krav til dine sprogkundskaber

I nogle tilfælde er det nødvendigt, at du dokumenterer dit niveau i enten dansk eller engelsk, afhængig af undervisningssproget på den uddannelse, du søger. Du kan læse mere om kravene her.

Selvom du opfylder kravene, er du ikke sikker på en plads

Der er et begrænset antal pladser på SDU's kandidatuddannelser. Det betyder, at du ikke er sikker på en plads, selvom du lever op til adgangskravene - med mindre du læser en bachelor, der giver dig krav på optagelse. Hvis vi modtager flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi de mest kvalificerede ansøgere. Det gør vi med udgangspunkt i faglige kriterier, der varierer fra uddannelse til uddannelse. Du kan læse om udvælgelseskriterierne på siderne for de enkelte uddannelser.

Har du allerede en kandidat?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for at søge dispensation