Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Adgangskursus som blokeksamen

Du kan vælge mellem to forskellige forløb, hvis du tager Adgangskursus som blokeksamen - det 1-årige og det 1 ½-årige forløb. Adgangskursus starter på disse tidspunkter:

  • Det 1-årige Adgangskursus starter kun i august
  • Det 1 ½ -årige Adgangskursus starter kun i januar

Du ender med at have det samme faglige niveau med begge forløb, men der er forskel på det ugentlige antal skematimer, og der er forskel på, hvor mange timers undervisning, du får i matematik. Der er erfaringsmæssigt et stort arbejdspres på det 1-årige forløb. Ved at vælge det 1 ½ -årige forløb får du altså færre ugentlige skematimer og samtidig et højere totalt timetal i matematik.

En del af vores studerende vælger det 1 ½-årige forløb. De ønsker f.eks. at have mere tid til familien eller til deres fritidsinteresser. For nogle er det lang tid siden, de sidst sad på skolebænken, og så kan det være rart at have mere tid. Men fagene og prøverne er de samme, uanset hvilken model du vælger.

Start august
1-års Blok
1. sem
(Efterår)
  Mat 0-A
Fysik B Eng 0-B
2. sem.
(Forår)
Dansk A
Mat 0-A Kemi C
Fysik B
 
Start januar
1½-års Blok
1. sem
(Forår)
Dansk A Mat 0-A Kemi C    
2. sem.
(Efterår)

Mat 0-A   Fysik B Eng o- B
3. sem.
(Forår)
  Mat 0-A   Fysik B
 

Adgangskursus som enkeltfag/supplering

Du kan bruge adgangskurset som enkeltfagssupplering i samtlige udbudte fag. Men da de fleste har behov for supplering i matematik, fysik og kemi, har vi 2 forskellige suppleringsforløb – et ½ -årigt og et 1-årigt. Bemærk at det 1-årige forløb kun starter i august, det ½ -årige kun i januar.

Undervisningen foregår i dagtimerne og afsluttes med en eksamen.

Adgangskursus i Odense udbyder pt. ikke supplering som turbo-kurser. Det betyder, at du ikke kan modtage SU for at supplere hos os. Undervisningen er gratis. Dog kan der være udgift til bøger m.m.

Supplering på ½ år

På et ½ år kan du supplere i:

  • Matematik fra B-niveau til A-niveau (hvert forår)
  • Kemi C (hvert forår)
  • Dansk til A-niveau (hvert forår)
  • Engelsk til B-niveau (hvert efterår)

Supplering på 1 år

Har du brug for at supplere i matematik også til B-niveau eller i fysik til B-niveau, så tager det dig et år med start i august at gennemføre et sådan forløb.