Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne er kun adgangsgivende til diplomingeniør – og civilingeniøruddannelser.

Hvis du har bestået folkeskolen, skal du tage hele adgangskursus (blokeksamen) for at få adgang til ingeniøruddannelserne.

Hvis du har bestået en gymnasial eksamen ( HF, HTX, STX eller lign.), skal du tage supplering til enkeltfag (og ikke blokeksamen).

Adgangskrav  til det hele adgangskursus / blokeksamen

Folkeskolens:

  • Dansk 9. klasse
  • Engelsk 9. klasse
  • Regning/matematik 10. klasse
  • Fysik/kemi 10. klasse

Opfylder du ikke fagkravene, tilbyder universitetet kompetencevurdering i alle fagene.

Ud over din skolegang skal du enten have

  • en faglig uddannelse eller
  • en grundlæggende teknikeruddannelse eller
  • mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring.

Adgangskrav til supplering på enkeltfag på adgangskursus

  • Gymnasial eksamen,
  • samt bestået det foregående niveau - fx Matematik B, hvis du skal supplere Matematik A

Tager du adgangskursus som enkeltfag, skal du have en gymnasial eksamen (f.eks. sproglig student, hf eller hhx).

Vær opmærksom på at du kan ikke modtage SU til supplering på adgangskursus, når du har en gymnasial eksamen i forvejen,

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist til det et-årige forløb og suppleringsforløb den 1. juli med studiestart i august ( tilmeldingen åbner 1. april) og den 1. december ( tilmeldingen åbner 1. oktober) for det 1½-årige forløb og suppleringsforløb med studiestart i januar.

Merit

Tager du adgangskursus som blokeksamen, men har gennemført enkeltfag på andre uddannelsesinstitutioner f.eks. på VUC, kan du måske få overført nogle karakterer herfra til adgangskursus. Læs mere om merit på mitsdu.dk.

OBS: Som udgangspunkt kan man ikke få merit for fag der er mere end 5 år gamle jf. Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser § 72.