Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen Sundhedsfaglig kandidat skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, og sideløbende skal du være i relevant beskæftigelse.

Du kan søge ind, hvis du har en af følgende uddannelser:

 •  Professionsbacheloruddannelse i Sygepleje fra en dansk professionshøjskole eller en uddannelse som sygeplejerske fra en dansk sygeplejeskole
 • Professionsbacheloruddannelse i Fysioterapi fra en dansk professionshøjskole eller en uddannelse som fysioterapeut fra en dansk fysioterapeutskole
 • Professionsbacheloruddannelse i Ergoterapi fra en dansk professionshøjskole eller en uddannelse som ergoterapeut fra en dansk ergoterapeutskole
 • Professionsbacheloruddannelse i Psykomotorik fra en dansk professionshøjskole eller en mellemlang videregående uddannelse som afspændingspædagog fra en dansk professionsskole 
 • Professionsbacheloruddannelse i Jordemoderkundskab fra en dansk professionshøjskole eller en uddannelse som jordemoder fra en dansk jordemoderskole
 • Professionsbacheloruddannelse i Biomedicinsk laboratorieanalyse/bioanalytisk diagnostik fra en dansk professionshøjskole eller en uddannelsesom bioanalytiker/hospitalslaborant fra en dansk professionsskole
 • Professionsbacheloruddannelse i Radiografi fra en dansk professionshøjskole eller en uddannelse som radiograf fra en dansk professionsskole
 • Professionsbacheloruddannelse i Ernæring og sundhed fra en dansk professionshøjskole eller en mellemlang videregående uddannelse som ernærings- og husholdningsøkonom eller diætist fra en dansk professionsskole
 • Professionsbacheloruddannelse i Global Nutrition and Health fra en dansk professionshøjskole
 • Bacheloruddannelse i Medicin fra SDU
 • Bacheloruddannelse i Klinisk biomekanik fra SDU
 • Bacheloruddannelse i Idræt og Sundhed fra SDU
 • Bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab fra SDU
 • Bacheloruddannelse i Psykologi fra SDU
 • Bacheloruddannelse i Audiologi fra SDU
 • En anden bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, som indeholder minimum følgende:
  - 10 ECTS indenfor enten sundhedsfremme og forebyggelse eller folkesundhed  
  - 5 ECTS indenfor sundhedspsykologi og enten sundhedspædagogik eller kommunikation  
  - 10 ECTS indenfor teknologiforståelse og anvendt sundhedsteknologi  
  - 5 ECTS indenfor sundhedspolitik, sundhedsøkonomi eller organisation og ledelse 
  - 15 ECTS indenfor videnskabsteori og forskningsmetodologi

Når du har søgt, vil universitetet vurdere, om din bacheloruddannelse opfylder adgangskravene.

Relevant beskæftigelse

For at opfylde kravet om fagligt relevant beskæftigelse skal du dokumentere, at du er beskæftiget minimum 25 timer om ugen i gennemsnit inden for sundhedsfaglige discipliner. Eksempler på relevante stillinger kan være stillinger med kliniske funktioner, ledelsesfunktioner, udviklings- eller forskningsfunktioner eller uddannelsesstillinger.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers opgaveportefølje for at vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt. 

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges kvalificerede ansøgere ud fra følgende kriterier:  

 • Karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse - Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnet et gennemsnit af de fag der er bestået på ansøgningstidspunktet
 • Dokumenteret relevant udviklings- og/eller forskningsarbejde indenfor det fagprofessionelle fag
 • Mindst 2 års praksiserfaring inden for det fagprofessionelle fag ved ansøgningstidspunktet

For at søge skal du oprette en ansøgning i ansøgningsportalen. Du kan læser mere om, hvordan du søger her.

Dokumentation

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav
 • Fagbeskrivelser for hvert af fagene på din bacheloruddannelse
 • CV
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse. Du kan læse nærmere om, hvordan du skal dokumentere din beskæftigelse her.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.