Skip to main content
DA / EN

Hvem underviser dig?

Når Mikkel Baun Kjærgaard underviser, har han altid fokus på helheden, og hvordan teorien indgår i virkeligheden:

”Min undervisning består både af diskussion, præsentationer og arbejde med konkrete cases. It udvikler sig konstant, så derfor tager jeg tit nye produkter med som cases i undervisningen, som de studerende skal forholde sig til via den teori, vi arbejder med,” siger Mikkel.

”It skal være noget, man tager med ud i den virkelig verden. Derfor laver de studerende konkrete prototyper og eksperimenter med software og hardware. De studerende laver fx projekter, hvor de laver prototyper af systemer til indendørs positionsbestemmelse eller intelligent bygningsstyring.

Forskning i fremtidens intelligente bygninger 
Mikkel underviser i det fagområde, han forsker i: Nemlig ’it i alting’. 

”Jeg forsker bl.a. i ’ubiquitous computing’, der handler om, hvordan it bygges ind i alle former for fysiske ting. Det betyder, at jeg ser på alle mulige teknologier, og hvordan de kan kobles sammen – så man dermed skaber nye muligheder,” forklarer Mikkel .

”Jeg arbejder også med intelligente bygninger og beboernes interaktion med bygningen. Her bruger jeg sensorteknologi til at observere beboernes adfærd og - baseret på sensordata - udvikle smartere styring af fx varme, luft og lys. Samtidig fokuserer jeg på, hvordan man kan styrke brugernes interaktion med bygningen.” 

Læs også hvad de studerende fortæller om studiet

Fakta om Mikkel Baun Kjærgaard

  • 34 år, lektor. Uddannet datalog og har derudover en p.hd. i datalogi.
  • Underviser på Software Engineering (kandidat) fx i softwarearkitektur og hvordan man bruger mobiltelefoner til indsamling af data om menneskelig adfærd i stor skala.
  • Underviser og forsker i 'It i alting', som handler om, hvordan it bygges ind i alle former for fysiske ting. Herunder udvikling af fremtidens internet for ting, som fx kan bruges til bedre temperaturstyring i huse og nye måder for beboere at interagere med bygninger på.
  • Vejleder for studerende i forbindelse med semesterprojekter og specialer. 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 22.08.2022