Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i Software Engineering skal du have en relevant bacheloruddannelse, og sideløbende skal du være i relevant beskæftigelse. Du kan søge ind på erhvervskandidatuddannelsen, hvis du har en: 

 • Bacheloruddannelse i Software Engineering fra SDU
 • Bacheloruddannelse i Spiludvikling og læringsteknologi fra SDU, som er påbegyndt i september 2022 eller senere

Desuden kan du søge om optagelse, hvis du har en anden, tilsvarende uddannelse. For at komme i betragtning, skal den som minimum indeholde:

 • 20 ECTS i Softwareudvikling og programmering
 • 5 ECTS i Operativsystemer
 • 5 ECTS i Distribuerede systemer og netværksdannelse
 • 5 ECTS i Databasesystemer
 • 5 ECTS i Algoritmer og datastrukturer
 • 5 ECTS i Statistik

Hvis du ikke opfylder ovenstående adgangskrav, vil studienævnet vurdere, om du kan følge et eller flere suppleringskurser.

Relevant beskæftigelse

Der er tre måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på. Du kan: 

 • Være i relevant beskæftigelse som ansat i en offentlig eller privat virksomhed
 • Være beskæftiget i en fagligt relevant selvstændig etableret virksomhed
 • Være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed 

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers opgaveportefølje for at vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt. 

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

  Sprogkrav

  Uddannelsen bliver undervist på engelsk, og du skal derfor dokumentere dine engelskkundskaber som en del af din ansøgning. Se krav til sprogkundskaber.

  Udvælgelseskriterier

  Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

  Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse. Hvis uddannelsens ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

  Relevante bilag

  For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

  • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
  • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
  • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
  • Tro og love-erklæring. Du kan se eksempler på relevant beskæftigelse med basis i din adgangsgivende uddannelse, hvis du klikker på "Adgangskrav" ovenfor.
  • Dokumentation for relevant beskæftigelse i offentlig eller privat virksomhed eller dokumentation for relevant iværksættervirksomhed

  Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

  Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

  Tjek om du opfylder betingelserne

  Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

  Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

  Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

  Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

  Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

  Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

  Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

  Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.