Skip to main content

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi skal du have en relevant bacheloruddannelse, og sideløbende skal du være i relevant beskæftigelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af de følgende uddannelser:

 • En professionsbacheloruddannelse i Fysioterapi (uddannet efter 1. september 2001), som giver autorisation som fysioterapeut
 • En grunduddannelse i Fysioterapi. Hvis du søger optagelse på baggrund af en grunduddannelse i Fysioterapi,  skal din ansøgning indeholde dokumentation for anden relevant faglig/videnskabelig uddannelse og/eller universitetsuddannelse samt dokumentation for særlige opgaver inden for kvalitets- og udviklingsarbejde og/eller forskning. 

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse. Universitetet vil derefter vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende.

Relevant beskæftigelse

Der er tre måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på. Du kan: 

 • Være i relevant beskæftigelse som ansat i en offentlig eller privat virksomhed
 • Være beskæftiget i en fagligt relevant selvstændig etableret virksomhed
 • Være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed 

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers opgaveportefølje for at vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt. 

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på dansk, og du skal derfor dokumentere dine danskkundskaber som en del af din ansøgning.
Se krav til sprogkundskaber.
 

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnittet for din fysioterapiuddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Karakteren for dit bachelorprojekt/din hovedopgave
 • Anden uddannelse. Der lægges vægt på kurser, som er målrettet emner som videnskabelig metode, evidensbaseret praksis, test og måling i fysioterapi og lignende, samt evt. anden universitetsuddannelse.
 • Dokumentation for særlige opgaver inden for kvalitets- og udviklingsarbejde og/eller forskning. Der lægges særligt vægt på, at der er dokumentation for ansøgerens indsats indenfor kvalitets- og udviklingsarbejde, samt evt. faglige og/eller videnskabelige publikationer/rapporter.

De første 5 pladser fordeles alene på baggrund af karaktergennemsnit og karakteren for bachelorprojektet. De resterende pladser fordeles på baggrund af alle kriterierne.

Relevante bilag

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Fagbeskrivelser for hvert af fagene på din bacheloruddannelse
 • CV
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse. Du kan læse nærmere om, hvordan du skal dokumentere din beskæftigelse her.