Skip to main content

Adgangskrav

For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi skal du have en relevant bacheloruddannelse, og sideløbende skal du være i relevant beskæftigelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af de følgende uddannelser:

 • En professionsbacheloruddannelse i Fysioterapi fra en dansk professionshøjskole
 • En uddannelse som fysioterapeut fra en dansk fysioterapeutskole
 • En bacheloruddannelse i Medicin fra et dansk universitet
 • En anden bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, som indeholder minimum følgende fagområder:
  - 30 ECTS superviseret klinisk praktik indenfor fysioterapi 
  - 15 ECTS sygdomslære 
  - 10 ECTS anatomi 
  - 10 ECTS human fysiologi 
  - 10 ECTS i klinisk undersøgelse af muskler og led og kroppen i bevægelse

Når du har sendt din ansøgning, vil universitetet vurdere, om din bacheloruddannelse opfylder adgangskravene.

Relevant beskæftigelse

For at opfylde kravet om fagligt relevant beskæftigelse skal du dokumentere, at du er beskæftiget minimum 25 timer om ugen i gennemsnit indenfor for det fysioterapeutiske fagområde med behandling, træning og vejledning. Eksempler på relevante stillinger kan være fysioterapeutansættelse på privat klinik, professionsskoler, genoptræningscentre og hospitaler.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers opgaveportefølje for at vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt. 

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Udvælgelseskriterier

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges kvalificerede ansøgere ud fra følgende kriterier: 

 • Karaktergennemsnit - fra den adgangsgivende uddannelse – hvis uddannelsen ikke er afsluttet inden ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Karakter ved bachelorprojekt/hovedopgave.
 • Anden faglig/videnskabelig og/eller universitetsuddannelse. Her er der lagt vægt på kurser, som er målrettet emner som videnskabelig metode, evidensbaseret praksis, test og måling i fysioterapi og lignende, samt evt. anden universitetsuddannelse.
 • Dokumentation for særlige opgaver inden for kvalitets- og udviklingsarbejde og/eller forskning. Her er der lagt særlig vægt på, at der er dokumentation for ansøgerens indsats inden for kvalitets- og udviklingsarbejde, samt evt. faglige og/ eller videnskabelige publikationer/ rapporter. 

Relevante bilag

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Fagbeskrivelser for hvert af fagene på din bacheloruddannelse
 • CV
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse. Du kan læse nærmere om, hvordan du skal dokumentere din beskæftigelse her.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.