Skip to main content

Fleksibel master

Du har mulighed for i samarbejde med universitetet at sammensætte en anderledes masteruddannelse - det kaldes en fleksibel master og må ikke forveksles med de masteruddannelser, vi udbyder som regulerede forløb.

En fleksibel master skal sammenstykkes af en kerne af relevante masterfag eller kandidatfag i en uddannelsesplan. Disse fag skal hovedsagligt være fra Syddansk Universitets eksisterende udbud af masteruddannelser og kandidatuddannelser. Dette er for, at du kan skrive dit endelige masterprojekt på Syddansk Universitet. Der kan indgå fag fra andre uddannelser i begrænset omfang - dog max. 12 ECTS - points.

Afgrænsning: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan i særlige tilfælde udbyde uddannelser som et fleksibelt forløb (efter bekendtgørelse om fleksible forløb af 29/11/2013). Dette er dog under forudsætning af, at det faglige kerneområde kan dækkes såvel forskningsmæssigt som ved indskrivning på relevante fag, hvor adgangsbetingelserne skal være til stede. Du kan forespørge og søge vejledning på studienaevn_EVU@sam.sdu.dk

I udgangspunktet kan man for indeværende ikke tage en masteruddannelse som fleksibelt forløb på Det Tekniske Fakultet. Undtagelser fra denne regel kræver fakultetsledelsens godkendelse af den individuelle ansøger. Henvendelser herom, skal ske til studienaevn@tek.sdu.dk.

Du skal være opmærksom på at indskrivning på kandidatfag forudsætter, at adgangskrav til dette niveau er opfyldt, samt at der er en tom plads på studiet, da du indskrives som tompladsstuderende. Den endelige uddannelsesplan skal godkendes af det studienævn, som påtager sig vejledningsforpligtelsen undervejs samt til slut, når dit masterprojekt skal skrives.

En fleksibel masteruddannelse udbydes i følge  "Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne".

Adgangskrav
Adgangskrav til en fleksibel master er en mellemlang videregående uddannelse, en professionsbachelor, en bachelor- eller kandidatuddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Dertil mindst to års erhvervserfaring efter du har taget din adgangsgivende uddannelse.

Forløb og tilrettelæggelse
Bekendtgørelsen giver dig som ansøger mulighed for i vid udstrækning at sammensætte et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor der kan indgå elementer fra forskellige uddannelser på master- og kandidatniveau. Disse elementer skal have en faglig sammenhæng samt være indenfor masteruddannelsens hovedområde, dvs. mindst 30 ECTS-point indenfor et faglig afgrænset område. Du skal ligeledes skrive dit masterprojekt indenfor det faglige hovedområde.

Uddannelsens omfang svarer til ét års fuldtidsstudier, nemlig 60 ECTS-point, men tilrettelægges som regel på deltid.

Et fleksibelt masterforløb rummer tre faser:

  1. Et ansøgningsforløb
  2. Et planlægnings- samt godkendelsesforløb
  3. Et uddannelsesforløb

Pris

  • For ansøgnings- og planlægningsforløbet er der er en deltagerbetaling på 4000 kr.
  • For fag, som indgår i din uddannelsesplan, betaler du det samme som de andre studerende på faget. Deltagerbetaling fastsættes derfor efter gældende prispolitik på de valgte fag.
  • For masterprojektet (12-20 ECTS - point) betales 1350 kr. pr. ECTS-point.

Ansøgningsfasen
Da uddannelsen stiller krav til selvstændig tilrettelæggelse fra ansøgers side, kan det i forbindelse med ansøgningsfasen være en fordel at kontakte Syddansk Universitets Efteruddannelse for at få tid til en personlig vejledningssamtale. Her kan du få overblik over de uddannelser, som du kan søge fag på med baggrund i dine kompetencer. Derefter indsender du et ansøgningsskema med anmodning om optagelse på et fleksibelt forløb.

Planlægningsforløb
Her udarbejder du selvstændigt en personlig uddannelsesplan samt titel på den fleksible masteruddannelse med udgangspunkt i din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Uddannelsesplanen skal godkendes af det fakultet, og det studienævn, som påtager sig din masteruddannelse. Syddansk Universitets Efteruddannelse og faglige nøglepersoner er behjælpelige med at udarbejde planen, men du må påregne en del selvstændigt research i undersøgelsesfasen. 30 ECTS - point skal være indenfor et fagligt afgrænset område; vi vejleder dig selvfølgelig undervejs.

Se vejledningen til uddannelsesplan

Uddannelsesforløbet og titel
Du har 6 år til at gennemføre din fleksible masteruddannelse. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens valgte hovedområde, og efter du har bestået dit masterprojekt, giver det dig ret til at kalde dig Master med efterfølgende angivelse af uddannelsens hovedemne i parentes. Titlen kommer du med forslag til, når du udarbejder din uddannelsesplan.

Ansøgningsskema og ansøgningsfrist
Du kan hente ansøgningsskemaet her.

Der er løbende mulighed for ansøgning, men da et fleksibelt forløb er et individuelt forløb, fordrer det en del selvstændig planlægning samt involvering af diverse ressourcepersoner og studienævn - derfor skal du søge i god tid, inden du planlægger opstart.

Syddansk Universitets Efteruddannelse

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 6550 1054

Sidst opdateret: 25.01.2024