Skip to main content

Master i offentlig ledelse

Nye organisationsformer i den offentlige sektor

Formål

Den offentlige sektor udvikler sig hele tiden med nye organisations- og styringsformer, der bryder med den klassiske hierarkiske styringskæde, og som skal øge innovationskraft, fleksibilitet og effektivitet.

Centrale elementer er at give borgerne en mere aktiv rolle i produktionen af offentlig service, ændre grænserne mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv samt udfordringer af det traditionelle ledelseshierarki.

Dette fag giver en bedre ledelsesmæssig forståelse af denne udvikling samt de meget forskellige rationaler bag de nye organisations- og styringsformer.

 

Indhold

  • Samproduktion og borgerinddragelse
  • Reform- og implementeringsteori
  • Decentralisering, centralisering og sammenlægninger
  • Udlicitering, kontraktstyring og incitamenter
  • Frit valg, brugerbestyrelser og medindflydelse
  • Koordination og samarbejde på tværs af organisationer
  • Lederløse organisationer og selvstyrende teams

 

Læs mere om faget i den formelle fagbeskrivelse

Fakta om faget


Hvornår?

Forår

Hvor?
Aarhus Universitet

Fagmodul

Grundfag - 5 ECTS

Fagansvarlig
Poul Aaes Nielsen

Kursusdage

31. januar kl. 09:30-15:00
20. februar kl. 09:30-15:00
5. marts kl. 09:30-15:00
19. marts kl. 09:30-15:00
9. april kl. 09:30-15:00
30. april kl. 09:30-15:00