Skip to main content

Master i offentlig ledelse

Ledelse af ledere

Formål

At gøre ledere med ledelsesansvar for andre ledere bedre i stand til at bidrage til at opnå deres organisationers mål via deres ledelse og via deres betydning som rollemodeller.

At integrere denne ledelse nedad i det hierarkiske system med en velgennemtænkt ledelse opad til det politiske niveau og/eller ledere over en selv og på tværs til sideordnede ledere af ledere og til relevante aktører udenfor det organisatoriske hierarki.

Indhold

  • Styrkelse af deltagernes handlingskompetencer via et konstant samspil mellem forskningsbaseret viden, refleksion og systematisk træning af ledelsesadfærd
  • Den styringsmæssige kontekst for ledelse af ledere
  • Systematisk ledelse af ledere koblet til den politiske ledelse og egen topledelse
  • Ledelse på tværs: Kombinationer af hierarkiske og netværksbaserede ledelsesformer 
  • Ledelse af ledere i praksis: Træning af selve ledelsesudøvelsen
  • Integration af indsigter fra fagets forskellige elementer

 

Læs mere om faget i den formelle fagbeskrivelse

Fakta om faget

Hvornår?
Forår

Hvor?
Aarhus Universitet

Fagmodul
Ledelsesfag - 5 ECTS

Fagansvarlig
Mads Leth Jakobsen

Kursusdage

30. januar kl. 9.30-16.30
19. februar kl. 9.30-16.30
4. marts kl. 9.30-16.30
18. marts kl. 9.30-16.30
15. april kl. 9.30-16.30