Skip to main content

Master i offentlig ledelse

I politikkens vold: Offentlige lederes vilkår og muligheder

Formål

Faget "I politikkens vold" skærper din forståelse af muligheder og faldgruber som leder i en politisk styret offentlig organisation.

Uanset om det politiske niveau er tæt på eller på afstand, er politik afgørende for, hvad der sker med dit budget, dine handlemuligheder i forhold til medarbejdere, dine muligheder for at skabe forandring og navigere i reformer, og for hvordan møgsager og problemer med mediebevågenhed håndteres.

Faget tager udgangspunkt i politologisk teori, og der lægges vægt på at arbejde med praktiske cases.

Indhold

  • Hvordan håndterer I krydspresset mellem politisk ledelse og krævende medarbejdere? 
  • Hvordan sikrer og beskytter I jeres organisation, hvis budgettet er under pres?
  • Hvordan håndterer I personaleproblemer, når I ikke ved, hvor I har politikerne? 
  • Sager og skandaler er ikke hverdag, men de kommer og stiller krav om ledere, der kan krisemanagement. Hvordan forebygger og håndterer I sådanne kriser? 
  • Reorganiseringer er hyppige og populære, men ingen sikker opskrift på succes, så hvordan gør I det, så I undgår at komme til at stå med ansvaret for en fiasko?

 

Læs mere om faget i den formelle fagbeskrivelse

Fakta om faget


Hvornår?

Forår

Hvor?
Aarhus Universitet + Internat

Fagmodul
Ledelsesfag - 5 ECTS

Fagansvarlig
Peter Bjerre Mortensen

Kursusdage

22. februar kl. 10:15-16:00
12. marts kl. 10:15-16:00
18. april Internat
19. april Internat
3. maj kl. 10:00-16:15