Skip to main content

Master i offentlig ledelse

Personalejura

Formål

Fagets fokus er reglerne på arbejdsmarkedet, men der vil også ske inddragelse af de relevante forvaltningsretlige regler, der særligt gælder på det offentlige arbejdsmarked.

Via undervisningen opbygger den studerende kompetencerne til at kunne forebygge og forstå hhv. løse/forlige typiske arbejdsretlige problemstillinger.

Derudover introducerer faget den studerende til det arbejdsretlige konfliktsystem bestående af bl.a. arbejdsretten, faglig voldgift og nævn. 

 

Indhold

  • Tema I. Kollektive overenskomster – arbejdsgivers ledelsesret og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere; Konfliktretten ved interessekonflikter over for fredspligten i overenskomstperioden 
  • Tema II. Betydning af overenskomster i forhold til den enkelte medarbejder; Ansættelse og ansættelsesformer; Forbud mod forskelsbehandling; Løn og arbejdstid; Arbejdsfravær 
  • Tema III. Individuel ansættelsesret: Ændringer i ansættelsesforholdet; Afskedigelse med varsel; Ophævelse af ansættelsesforholdet 
  • Tema IV. Offentlig ansættelse/Internationale aspekter; Særregler – især forvaltningsretlige; Offentlighed i forvaltningen; EU og det danske arbejdsmarked; EMRK  

 

Fakta om faget

Hvornår?
Efterår

Hvor?
Syddansk Universitet

Fagmodul
Grundfag - 5 ECTS

Fagansvarlig
Christian Højer Schjøler

Pris
15.000 kr. 

Kursusdage

SDU Odense
5. september kl.9.30 – 15.30
26. september kl.9.30-15.30
24. oktober kl.9.30-15.30
14. november kl.9.30-15.30
5. december kl.9.30-15.30