Skip to main content

Master i offentlig ledelse

Den offentlige sektors økonomi

Formål

Formålet med faget er at introducere deltagerne til centrale problemstillinger og metoder inden for den offentlige sektors økonomi.

Gennem faget får deltagerne en øget forståelse af økonomiske argumenter og analyser, som kan anvendes både i forbindelse med mere overordnede strategiske beslutninger og i det daglige arbejde med ledelse i den offentlige sektor.

 

Indhold

  • Velfærdsstatens økonomiske sammensætning og udfordringer
  • Eksternaliteter; offentlige og private goder; regulering som styringsværktøj i den offentlige sektor; særtemaer: uddannelse og sundhed
  • Forsikringselementet i velfærdsstaten: principper og konsekvenser, efficiens versus omfordeling; særtemaer: forsikrede og ikke-forsikrede ledige; førtidspension og sygedagpenge
  • Finansieringen af den offentlige sektor: principper bag og konsekvenser af beskatning
  • Effekt-måling, cost-benefit analyse, cost-effectiveness analyse, introduktion til evalueringsmetoder

Fakta om faget

Hvornår?
Efterår

Hvor?
Aarhus Universitet

Fagmodul
Grundfag (5 ECTS)

Fagansvarlig
Michael Rosholm

Pris
15.000 kr. 

Kursusdage

Aarhus Universitet
26. august kl.9.30-15.30
16. september kl.9.30-15.30
7. oktober kl.9.30-15.30
28. oktober kl.9.30-15.30
18. november kl.9.30-15.30