Skip to main content

Master i offentlig ledelse

Den offentlige sektors økonomi

Formål

Formålet med faget er at introducere deltagerne til centrale problemstillinger og metoder inden for den offentlige sektors økonomi.

Gennem faget får deltagerne en øget forståelse af økonomiske argumenter og analyser, som kan anvendes både i forbindelse med mere overordnede strategiske beslutninger og i det daglige arbejde med ledelse i den offentlige sektor.

 

Indhold

  • Velfærdsstatens økonomiske sammensætning og udfordringer
  • Eksternaliteter; offentlige og private goder; regulering som styringsværktøj i den offentlige sektor; særtemaer: uddannelse og sundhed
  • Forsikringselementet i velfærdsstaten: principper og konsekvenser, efficiens versus omfordeling; særtemaer: forsikrede og ikke-forsikrede ledige; førtidspension og sygedagpenge
  • Finansieringen af den offentlige sektor: principper bag og konsekvenser af beskatning
  • Effekt-måling, cost-benefit analyse, cost-effectiveness analyse, introduktion til evalueringsmetoder

Fakta om faget


Hvornår?

Efterår

Hvor?
Aarhus Universitet

Fagansvarlig
Michael Rosholm