Skip to main content

Master i offentlig ledelse

Ledelse og politik

Formål

Ledelse og politik sætter dig i stand til at forstå den politisk-administrative kontekst, som ledere i politisk styrede organisationer agerer i til daglig. Herunder udviklingen og opbygningen af det politisk administrative system i Danmark nationalt, regionalt og lokalt.

Hvilken betydning de institutionelle rammer har i forhold til at definere det rum, ledere i offentlige organisationer arbejder i. Men også hvilke faktorer der indgår i eksempelvis politisk beslutningstagning, og hvad der således bør tages højde for, når den politiske styring søges realiseret. 

 

Indhold

  • Hvordan kan vi forstå de institutionelle rammer for at bedrive ledelse i politisk styrede organisationer?
  • Hvordan kan vi forstå politiske beslutninger?
  • Hvilke muligheder og begrænsninger giver det den politiske styring for den politisk-administrative ledelsesopgave?
  • Hvad betyder formelle og uformelle spilleregler for den offentlige sektors virkemåde og effektivitet? 
  • Hvordan bedrives administrativ ledelse i et system med politisk ledelse?

Fakta om faget


Hvornår?

Efterår

Hvor?
Syddansk Universitet

Fagmodul
Grundfag

Fagansvarlig
Mickael Bech

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere