Skip to main content

Master i offentlig ledelse

Forandringsledelse og implementeringsudfordringer

Formål

Faget kvalificerer og udvikler den offentlige leders evne til at udøve forandringsledelse. Det sker ved at den studerende sættes i stand til at analysere og vurdere centrale drivkræfter bag og barrierer for gennemførelse af forandringer af såvel organisatorisk som mere opgavenær art.

Faget giver indsigt i relevante teorier inden for implementering og ledelse af forandringer.  

 

Indhold 

  • Værktøjer og strategier i forandringsledelse 
  • Identifikation af behov for forandringer
  • Forandringer og forandringsledelse i politisk styrede organisationer
  • Identifikation af og teorier om udfordringer ved implementering af nye politikker, nye metoder eller reorganiseringer
  • Håndtering af modstand mod forandringer
  • Evaluering af praksisforandringer og reformer

 

Fakta om faget

Hvornår?
Efterår

Hvor?
Aarhus Universitet

Fagmodul
Ledelsesfag (5 ECTS)

Fagansvarlig
Morten Jakobsen

Pris
15.000 kr.

Kursusdage

Aarhus Universitet
2. september kl.9.30-15.30
23. september kl.9.30-15.30
11. oktober kl.9.30-15.30
4. november kl.9.30-15.30
25. november kl.9.30-15.30