Skip to main content

Master i offentlig ledelse

Bæredygtig ledelse

Formål

Bæredygtighed handler om at skabe langsigtet balance i vores brug af økonomiske, menneskelige og miljømæssige ressourcer.

Fagets formål er at give inspiration, teorier og metoder der hjælper ledere til at skabe bæredygtige organisationer, så miljø, mennesker og økonomi spiller sammen og understøtter hinanden på bæredygtig vis.

Indhold

  • Introduktion til kvadrantmodellen - en metateoretisk model der bidrager til at systematisere forskellige faktorer, som fremmer og hæmmer et givent fænomen, herunder trivsel og miljømæssig bæredygtighed i organisationer.
  • Trivsel og motivation med positiv psykologi, meningsfuldhed, værdier og målrammer. Hvordan hænger vores psykologiske værdier og positive emotioner sammen med trivsel og motivation, og hvordan understøtter man som leder disse faktorer?
  • Miljømæssig bæredygtig adfærd med værdier, meningsfuldhed, værdier og målrammer. Hvordan hænger vores psykologiske værdier, oplevelse af mening og målrammer sammen med miljømæssig bæredygtig adfærd?
  • Adfærdsforandringer med nudging og adfærdsdesign. Hvordan kan man skabe trivsel og adfærdsændringer ved at kompensere for eller udnytte menneskers mentale begrænsninger i hverdagen?
  • Miljømæssig bæredygtig adfærd med nudging og adfærdsdesign. Hvordan kan man bruge adfærdspsykologiske indsigter til at øge miljømæssig bæredygtig adfærd i organisationer?

Fakta om faget

Hvornår?
Efterår

Hvor?
Aarhus Universitet

Fagmodul
Ledelsesfag (5 ECTS)

Fagansvarlig
Katrine W. Rasmussen

Pris
15.000 kr. 

Kursusdage

Aarhus Universitet
27. august kl.9.30-15.30
17. september kl.9.30-15.30
8. oktober kl.9.30-15.30
29. oktober kl.9.30-15.30
19. november kl.9.30-15.30