Skip to main content

Master i projekt- og innovationsledelse

Forandringsledelse

Valgfag

Formål

Forandringsledelse er et fag der sætter deltagerne i stand til at identificere, forstå og bidrage til ledelse af de forandringer, som finder sted i virksomheder og organisationer i dag. Faget vil bidrage med teoretisk viden, der gør deltagerne i stand til at arbejde med forandringsinitiativer ud fra forskellige kontekster og synsvinkler.

Fagets fokus vil foruden teori og perspektiver på forandringer i organisationer også sætte fokus på de modeller og processuelle værktøjer der er dominerende i feltet, og hvor viden og færdigheder på disse områder bidrager til at deltagerne kan anvende disse i praksis i forbindelse med forandringsprocesser.

Kurset giver endvidere deltagerne indsigt i forandringsledelsens historik og grundbegreber, der gives værktøjer til at identificere ledelsesmæssige og strategiske udfordringer der peger frem imod forandringer, og der bliver set på de muligheder og barrierer ledelser møder i bestræbelserne på at implementere organisatoriske forandringer. 

Indhold

  • Teorier om ledelse af forandringsprocesser 
  • Centrale begrebsdannelser om forandring af organisationer 
  • Den strategiske og organisatoriske kontekst hvori forandringsledelsespraksis kan foregå 
  • Forskellige teoretiske perspektiver på forandring og ledelse 
  • Den historiske og organisationsteoretiske baggrund for forandringsledelse 
  • Modeller og konceptuelle værktøjer indenfor forandringsledelse 

Fakta om faget

Hvornår?
Forår

Hvor?
SDU Odense

Fagansvarlig
Søren Voxted

Søg ind

Bliv klogere på adgangskrav, ansøgningsfrister og optagelse.

Se mere